Vietnamistika

Bakalářské studium v  prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Chcete se věnovat vietnamštině, Vietnamu, ale i dalším zemím jihovýchodní a východní Asie? Máte zájem o mezinárodní a mezioborové souvislosti? Zajímají vás jazyky, ekonomika, kulturní tradice a jejich všestranné, ale i praktické poznání?

Pak pojďte studovat vietnamistiku. Program vám umožní zúčastnit se studijních pobytů ve Vietnamu, ale i v jiných asijských a západních zemích a získat tak široký přehled o historii, ekonomice a mezinárodních vztazích. Znalost asijské etikety a pravidel osobního styku pak využijete jako osobní kapitál v mnoha zaměstnáních.

Vedle přednášek a jazykové výuky jsou součástí studia návštěvy nejen vietnamské komunity a poznávání tradic, zvyklostí, svátků a pokrmů.

Vietnamci uspěli v českém prostředí díky zaměření na osobní styky, své vytrvalosti a obchodní zdatnosti, ale i na základě složitých mezinárodních vztahů.

Se širokým spektrem asijských témat se seznámíte na přednáškách zvaných hostů, exkurzích i při skupinových analýzách.

Svůj zájem můžete dále efektivně rozvíjet v jednoletém magisterském studiu i ve vlastních textech a publikacích. Každý rok bude pořádána mezinárodní konference, která bude otevřená i výstupům studentů. Pozdější doktorské studium podpoří vážné zájemce v další přípravě na atraktivní pozice, například ve vědě a diplomacii.

Podmínkou je zájem o studium jazyků a chuť seznámit se s několika dalšími vědními obory. Odměnou vám bude mnohostranné uplatnění, ale i nové záliby a koníčky.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Jste připraveni učit se nové jazyky?
  • Chcete být zdatní v mezinárodních vztazích ve spojení s Asií?
  • Jste ochotni poznávat nové země a kultury takové, jaké skutečně jsou, a nahlédnout pod závoj exotiky?

Tradice a budoucnost

Praxe

Poznatky si ověříte a prohloubíte na vlastní semestrální stáži v zahraničí a v pracovní praxi s rozsahem 250 hodin. Stáž a praxe jsou povinné v jednooborovém a hlavním studijním plánu. Zahraniční pobyt vám pomůže i s novými kontakty a vstupem do pracovního života.

Praxi si můžete hledat buď zcela sami, na základě vlastních kontaktů a vzhledem k všestrannému zaměření programu i v různých oborech. Druhou možností je využít katederní nabídku praxí ve státních úřadechneziskových organizacích a v Akademii věd.

Chcete vědět víc?

web fakulty: http://www.phil.muni.cz

Uplatnění absolventů

Jako absolvent budete disponovat nejen specializací na Vietnam, vietnamštinu a další geograficky blízké jazyky. Budete mít znalost zemí východní a jihovýchodní Asie, širší rozhled o asijské ekonomice, kultuře a jejích tradicích.

Váš potenciál bude úměrný globálnímu úspěchu asijského regionu, který se hospodářským významem v tomto století dostal do bezkonkurenční vedoucí pozice.

Získané znalosti, osobní vazby a zkušenosti podpořené vlastními cestami a pobytem v jiném prostředí, vám umožní nahlížet na věci z mnoha hledisek, a budete moci efektivněji řešit problémy.

Mnoho z vás zamíří do analytických pozic, do korporátní sféry, publicistiky a cestovního ruchu. Jiní budou vedeni k vědecké práci a uplatnění v akademické činnosti a v grantovém výzkumu v mezinárodním prostředí i na zahraničních univerzitách.

Díky rozhledu v mezinárodních vztazích budete moci později působit i v diplomacii jako zástupci českých úřadů a firem v asijských zemích nebo asijských firem v Evropě. V neposlední řadě najdete zajímavou náplň práce v kulturním sektoru nebo vás bude naplňovat kontakt s lidmi v neziskových organizacích.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. – 22. 8. 2021)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky ústní oborové zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 8. do 22. 8. 2021. Oborové zkoušky proběhnou 1. - 3. 9. 2021. Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu ústní zkoušky.

Základní popis zkoušky:

Ústní pohovor je zaměřen na motivaci uchazeče. Uchazeči komentují své vzdělání, očekávání od univerzitního studia a zájem o asijské státy, vlastní četbu literatury, znalost jazyků a případné cesty do zahraničí.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě prospěchu ze čtyř profilových předmětů dle vlastního výběru uchazeče z předmětů určených fakultou.

Vyhledejte si přesné podmínky prominutí přijímací zkoušky zde. Úředně ověřené podklady pro prominutí zkoušky vkládejte spolu s vyplněnou Žádostí o prominutí přijímací zkoušky, kterou najdete zde, přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 22. 8. 2021.

Kritéria hodnocení

  • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
  • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50 bodů


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Vietnamistika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Nechcete nic důležitého promeškat?

Napište nám svůj e-mail a my vás budeme newsletterem informovat o důležitých akcích a termínech.

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.