Archivnictví

Popis oboru

Bakalářské studium archivnictví připravuje vysokoškolsky kvalifikované odborníky pro archivní praxi a spisovou službu. Cílem studia je získání přehledu o archivní síti v České republice, o metodologii a legislativě současného archivnictví. Vedle seznámení s archivní praxí včetně využívání informačních technologií vede studium k poznání dějin správy, právních a českých dějin a orientaci v současném správním systému v ČR a základech současného práva. Pro svoji další odbornou práci získají studenti zevrubnou orientaci v pomocných vědách historických. Naučí se propojovat poznatky jednotlivých oborů a uplatňovat je v praxi při základních archivních činnostech (předarchivní péče, zpracování archiválií včetně vytváření základních archivních pomůcek, zpřístupňování archiválií badatelům a poskytování kvalifikovaných rešeršních služeb).

Úspěšný absolvent je schopen

  • vysvětlit základní teoretická a metodologická východiska archivní teorie i praxe;
  • aplikovat znalost legislativy při základních úkonech spisové služby a archivní praxe;
  • definovat problémy konkrétního archivního materiálu a vybrat vhodné metody jeho zpracování;
  • zpracovat kvalifikovanou rešerši z archivních fondů příslušného archivu;
  • analyzovat vybrané historické problémy a formulovat k nim otázky;
  • aplikovat znalosti IT v praxi s běžně používanými archivními programy.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru archivnictví se uplatní při základních činnostech ve všech typech archivů, ve spisovnách, administrativě, státní správě a samosprávě, případně v příslušných odděleních muzeí, galerií či knihoven. Předpokládá se však, že absolventi bakalářského studia budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu archivnictví.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Archivnictví


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Oborový test, v němž budou prověřeny znalosti českých a světových dějin od doby stěhování národů do roku 1989 v rozsahu gymnaziální látky.

Termín přijímací zkoušky: 6. září 2018, 10:00, posluchárna B2.43 FF MU, Arna Nováka 1, Brno.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.