Chorvatský jazyk a literatura

Vydejte se na pomezí střední Evropy, Mediteránu a Balkánu – poznejte Chorvatsko.

Popis oboru

Bakalářské studium oboru Chorvatský jazyk a literatura je zaměřeno na aktivní ovládnutí jazyka, na teoretické i praktické zvládnutí gramatiky chorvatštiny a na získání solidní znalosti o chorvatské literatuře a kultuře v evropských souvislostech. Dále se studium zaměřuje na seznámení s historicko-kulturními specifiky vývoje chorvatského území a na formování chorvatské identity vlivem těchto specifik. Posluchač si během studia zároveň osvojí terminologii a základní metodologické přístupy lingvistiky a literární vědy. Absolventi získají komplexní filologické a kulturně-historické vzdělání se zaměřením na chorvatský jazyk, literaturu, kulturu a reálie.

Úspěšný absolvent je schopen

  • komunikovat v chorvatském jazyce slovem i písmem na úrovni B2;
  • zhodnotit chorvatský literární a kulturní vývoj v evropském kontextu;
  • analyzovat a komentovat aktuální politické, společenské a kulturní dění v Chorvatsku;
  • poskytovat překladatelské a tlumočnické služby z/do chorvatštiny;
  • aplikovat nabyté znalosti, dovednosti a metodologická východiska v praxi či dalším vzdělávání.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit v kulturních institucích, v cestovním ruchu, ve firmách obchodujících se zeměmi bývalé Jugoslávie, žurnalistice, odborné práci v redakcích, na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v překládání odborných a uměleckých textů, v tlumočení a v expertní činnosti.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Chorvatský jazyk a literatura


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Hospodářská politika
Veřejná ekonomika a správa

Přijímací zkouška

Chorvatský jazyk a literatura (PS 22)

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat účastníky ústředního kola soutěže z teorie kultury, umění a umělecké tvorby; historie; filozofie, politologie a ostatních humanitních a společenských věd; olympiády v českém jazyce; soutěže v cizích jazycích (ruština, latina). Formulář zde: http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/zadost_prominuti_prijimaci_zk.doc.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wusl

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.