Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Vidíme film zevnitř.

Popis oboru

Cílem bakalářského studia je vychovávat absolventy disponované pro kvalifikované profese vyžadující samostatné kritické myšlení a systémový přístup v oblastech filmové vědy, věd o umění, humanitních a společenských věd, kulturních institucí a médií a subjektů kreativních a kulturních průmyslů.

Bakalářské studium poskytuje systematický soubor přehledových znalostí

a základních dovedností v oboru, a to v širším rámci humanitních a společenských věd.

Důraz je kladen na jednotné kurikulum a společný studijní standard, který odpovídá úrovni obecného vzdělání v daném oboru.

Studijní plán je založen na soustavě převážně povinných a částečně volitelných předmětů, jejíž součásti tvoří:

1) přednášky a semináře z teorie a dějin filmu a audiovizuálního průmyslu;

2) semináře zaměřené na realizaci bakalářské práce;

3) výběrové výzkumné a projektové kurzy;

4) přednášky předních odborníků ze zahraničních univerzit (v angličtině);

5) modul prakticky orientovaných kurzů domácích odborníků z praxe (z oblasti produkce, dramaturgie a scenáristiky, distribuce, festivalů, televizního programování ad.);

6) skupinové exkurze a odborné praxe v institucích filmového průmyslu a zahraniční stáže (typicky v rámci programu Erasmus).

Úspěšný absolvent je schopen

  • Užívat systematický přehled o základních teoretických konceptech, pojmosloví, historických datech a souvislostech.
  • Užívat základní dovednosti badatelské práce (rešerše, archivní výzkum, práce se zdroji).
  • Užívat metody kritického myšlení, čtení a akademického psaní.
  • Účastnit se týmové spolupráce na projektu a provádět seminární a veřejné odborné prezentace.
  • Užívat základní zkušenosti z praxe z oblasti filmového průmyslu, respektive z oblasti kulturních a kreativních průmyslů.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Bakalářské vzdělání dává předpoklady zejména k praxi v aplikovaných disciplinách.

Základní oblasti uplatnění:

1) Samostatná a specializovaná odborná a pedagogická činnost na univerzitách, v akademických institucích a v dalších odborných pracovištích (veřejné a státní instituce typu Národního filmového archivu).

2) Kulturní a filmová žurnalistika a publicistika v tištěných a elektronických médiích, public relations; ediční a překladatelská činnost.

3) Kulturní management: řídící pracovníci kin, kulturních a vzdělávacích institucí, filmových festivalů apod.

4) Dramaturgická a produkční praxe: film, televize, kina, festivaly.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sociálních studií
Genderová studia
Mediální studia a žurnalistika
Média hýbou světem, naučte se hýbat médii.
Sociální antropologie
"The purpose of anthropology is to make the world safe for human difference." Ruth Benedict
Sociologie
"Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci: mají své příchody a odchody; a za život každý hraje mnoho rolí..." William Shakespeare: Jak se vám líbí.

Přijímací zkouška

Oborový test: otázky z teorie filmu a médií, z dějin a současnosti české a světové kinematografie a porozumění obdornému textu v angličtině Základní literatura: BORDWELL, David – THOMPSONOVÁ, Kristin (2011): Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, především kapitoly 1, 2, 3 a 12 (s. 21-155, 585-633). LUKEŠ, Jan (2013): Diagnózy času: český a slovenský poválečný film (1945-2012). Praha: Slovart. Doporučená literatura: BORDWELL, David – THOMPSONOVÁ, Kristin (2007): Dějiny filmu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. SZCZEPANIK, Petr (2004): Úvod. Nová filmová historie, kulturní dějiny a archeologie médií. In: SZCZEPANIK, Petr (ed): Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann a synové, s. 9-41. Časopisy (od roku 2013): Cinepur, Film a doba, Iluminace, Kino-Ikon. Termín přijímací zkoušky: 5. září 2018, 11:00, místo konání bude upřesněno.

Kritéria hodnocení
1340

Celkem 100 bodů, 80 bodů za otázky z oboru, 20 bodů za znalost angličtiny. Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 35 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wufv

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.