Balkanistika

Rozbijte mýty: od imaginárního Balkánu k realitě.

Popis oboru

Bakalářský studijní obor Balkanistika poskytuje komplexního vzdělání v oblasti historie, etnologie, kultury a literatury celého komplikovaného regionu Balkánského poloostrova. Obor si klade za cíl seznámit studenty s problematikou celého regionu jihovýchodní Evropy. Tento přístup mj. odpovídá požadavkům současnosti na podporu tzv. areálových studií.

Studium je vhodné pro nadané studenty, kteří se nebudou bát rozplétat gordický uzel historií zatížených vztahů mezi balkánskými národy a zároveň pronikat do tajů zejména jihoslovanských balkánských jazyků.

Historicko-kulturní a literárněvědná část studia je zaměřena na celou balkánskou oblast, která je vymezena Chorvatskem, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou, Srbskem, Bulharskem, Makedonií, Kosovem, Albánií a Řeckem, okrajově též Rumunskem. Zároveň jsou studenti vedeni k tomu, aby se naučili dokonale ovládat dva balkánské jihoslovanské jazyky, což jim – spolu s předpokládanou znalostí alespoň jednoho dalšího cizího (světového) jazyka a základní orientací v jednom neslovanském balkánském jazyce (řečtina, albánština, popř. i rumunština) – otevře možnosti působení prakticky v celém prostoru slovanského i neslovanského Balkánu.

Znalosti teoretických i metodických předmětů bakalářského studia poskytnou také základ pro studium navazujícího magisterského programu balkanistiky.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Hovořit a psát ve dvou jihoslovanských jazycích (stupeň B2), tedy v srbštině, nebo charvátštině a v bulharštině, nebo makedonštině.
  • Charakterizovat vývoj studovaných národních literatur v literárně-teoretických a kulturně-historických souvislostech.
  • Charakterizovat klíčové rysy historického vývoje Balkánu, ovládat základy heuristické práce a vytyčit důležité etnografické zvláštnosti Balkánu.
  • Orientace v odborné literatuře jazykovědné, literárněvědné, historické a etnologické.
  • Aplikovat nabyté teoretické vědomosti a praktické dovednosti v konkrétní sféře svého možného budoucího uplatnění (překládání a tlumočení, obory rozvíjející bilaterální česko-balkánské vztahy, publicistická činnost).

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Bakalářský obor balkanistika poskytuje komplexní filologické a historicko-areálové vzdělání vhodné pro tvůrčí činnost v kulturních institucích, v cestovním ruchu, žurnalistice, odborné práci v redakcích, na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v překládání odborných a uměleckých textů, v tlumočení a v expertní činnosti.

Další možností uplatnění absolventů je komerční a hospodářská sféra včetně oblasti cestovního ruchu (české podniky a cestovní kanceláře, které se zaměřují na Balkán, případně české pobočky firem ze zemí jihovýchodní Evropy), svou jazykovou kompetenci budou moci využít pro písemné i ústní překládání běžných textů a promluv.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Balkanistika


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat účastníky ústředního kola soutěže z teorie kultury, umění a umělecké tvorby; historie; filozofie, politologie a ostatních humanitních a společenských věd. Formulář zde: http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/zadost_prominuti_prijimaci_zk.doc.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Viz http://www.phil.muni.cz/wusl/wusl/home/pracoviste/~vnitrni-cleneni/jihoslovanska-filologie/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.