Nizozemský jazyk a literatura

Ga je gang!

Popis oboru

Cílem studia oboru je rozvinutí základních jazykových kompetencí v nizozemštině na úrovni B2 Evropského referenčního rámce. Studenti se seznámí se základními lingvistickými disciplínami, nedílnou součástí je také studium literatury, dějin a kulturního prostoru nizozemsky mluvících zemí. Studenti získají rovněž základní orientaci v teorii a praxi překladu a tlumočení.

Úspěšný absolvent je schopen

 • využít jazykové dovednosti v nizozemštině na úrovni B2 a znalosti kultury a reálií v povolání odpovídajícího zaměření;
 • pracovat s texty v nizozemštině a češtině na receptivní i produktivní úrovni;
 • orientovat se v základních lingvistických disciplínách a v současné literatuře;
 • pracovat v povoláních vyžadujících schopnost samostatného kritického myšlení a kultivovaného jazykového projevu v nizozemštině i mateřském jazyce.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru najde uplatnění jako pedagog na veřejných i soukromých středních i vysokých školách včetně jazykových škol. Rovněž může působit v institucích Evropské unie a jiných státních a mezinárodních institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce nebo i v diplomacii.

Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočnictví, cestovní ruch atd.) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a nizozemském jazyce.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Nizozemský jazyk a literatura


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Oborový test (bez TSP).

Oborový test: Písemný oborový test ověřuje způsobilost kandidáta ke studiu nizozemštiny a rovněž jeho cit pro jazyk obecně. Znalost nizozemštiny se nepožaduje. Písemná zkouška sestává ze čtyř částí:

 • Všeobecný kulturní přehled a znalost dějin a reálií Nizozemska a Belgie (Vandeputte, další elektronické zdroje).
 • Znalost českého jazyka a stylistiky, cit pro jazykovou kulturu a styl.
 • Rozbor jednoho literárního díla v překladu – výběr viz seznam beletrie.
 • Motivace ke studiu.

Termín přijímací zkoušky: 11. 9. 2017, 10:00, posluchárna G24, Gorkého 7.

Doporučená literatura

Povinná literatura:

 • Vandeputte, Omer, Krijtová, Olga: Nizozemština jazyk dvaceti miliónů Nizozemců a Vlámů. Rekkem: Stichting Ons Erfdeel 1993.

Seznam beletrie:

 • Koch, Herman: Večeře. Brno: Barrister and Principal, 2013.
 • Op de Beeck, Griet: Výš než v sedmém nebi. Brno: Host, 2015.
 • Verbeke, Annelies: Spi! Zlín: Kniha Zlín, 2010.

Další doporučené zdroje:

Kritéria hodnocení
1258

 • Celkový počet bodů v oborovém testu: 100 bodů.
 • Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 60 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.