Dějiny starověku

Poznej cesty, křižovatky, vrcholy a pády čtyř tisíc let lidských dějin a jejich poznání obohať.

Popis oboru

Hlavními cíli doktorského studijního programu Dějiny starověku je vychovávat vědecké pracovníky v oboru, vytvořit tým společně se zabývající metodologií oboru a spolupracující na řešení aktuálních témat z dějin starověku, podporovat publikační činnost studentů doktorského studia, zajišťovat pravidelná setkávání se zahraničními odborníky formou přednáškových cyklů, diskusí nebo konzultací a vytvářet dobré podmínky k doplňování vzdělání doktorandů v zahraničí.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Samostatně publikovat odborné stati a monografie.
  • Konzultovat bakalářské a diplomové práce.
  • Přednášet vybraná témata ve vysokoškolské výuce.
  • Přispívat k řešení důležitých problémů oboru na vědecké úrovni.
  • Uspět v mezinárodním vědeckém prostředí.

Uplatnění absolventů

Ve vědeckých ústavech.

Na vysokých školách.

Na středních školách.

Ve státní a veřejné správě.

V muzeích, galeriích, v oblasti památkové péče.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Termín podání přihlášek 1. září – 30. listopad

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 14. prosince

Podklady pro přijímací řízení:

Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Další informace

Studium starověkých dějin patří k základům vědomostního vybavení kultivovaného člověka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.