Polská literatura

Literatura jako klíč k polské kultuře a vizi světa.

Popis oboru

Cílem doktorského studia oboru Polská literatura je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti literárněvědné polonistiky, kteří budou schopni samostatné tvůrčí badatelské činnosti a profesního uplatnění na odborných pracovištích vysokých škol nebo vědeckých pracovištích Akademie věd, která jsou zaměřena na vědecko-výzkumnou nebo pedagogickou činnost v oblasti slovanské filologie se specializací na polskou literaturu.

Obsah studia je rámcově vymezen vědeckovýzkumným zaměřením školicího pracoviště s badatelskou orientací na komparatisticky pojatou analýzu mezislovanských literárních vztahů, vývojové procesy polské literatury a kultury, morfologické proměny literárních žánrů, dějiny polského dramatu a divadla, recepci literárních děl, česko–polské literární a kulturní vztahy, překladatelskou problematiku, polskou literaturu na Těšínsku apod.

Základní formou doktorského studia oboru je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného školitele.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatné vědeckovýzkumné práce v oblasti literárněvědné polonistiky a slavistiky;
  • pedagogické činnosti v oblasti výuky polské literatury a polské a slovanské literární vědy na vysokých školách;
  • samostatné autorské činnosti v oblasti tvorby učebních textů a studijních pomůcek pro výuku polské literatury.

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia polské literatury získá velmi dobré znalosti z dějin polské literatury, a to i ve srovnávacím evropském a světovém kontextu, hlubokou znalost předmětu své specializace a nejméně jednoho světového jazyka. Bude schopen kreativně vytvářet vlastní názor v rámci svého studijního oboru i v oborech souvisejících na současné vědecké úrovni a prezentovat výsledky své práce v odborných periodikách a jiných typech publikací. Uplatní se na všech pozicích zejména humanitního zaměření vyžadujících filologické a literárněvědné vzdělání, na školách všech typů, zejména však na vysokých školách, ve vědeckých institucích, v literární a umělecké kritice, eventuálně v překladatelské činnosti, a v mediální oblasti v širokém slova smyslu.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Přijímací zkouška

Informace o přijímacím řízení: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci/doktorske/index_html Podklady pro přijímací pohovor - projekt disertační práce a podepsaný životopis dodat na oddělení pro přijímací řízení (poštou, osobně) do 12. 5. 2017.

Další informace

Ústav slavistiky – informace o studiu:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium

Informace o oboru Polská literatura:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium/obory/doktorske/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.