Řecká studia

Doktorské studium v  prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Co se naučíte

Studijní program Řecká studia připravuje studenty na vědeckou práci v oblasti řecké filologie od pozdní antiky po současnost. Prohlubuje jejich teoretickou a metodologickou výbavu pro vědeckou práci a učí je samostatnému výzkumu. Absolventi rozumí celé disciplíně grecistiky a specializují se na časové období a lingvistické či literární bádání v závislosti na tématu své disertační práce.

Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu.

Praxe

Povinnou součástí studia je zahraniční stáž, během níž absolvent obohatí své portfolio teoretických i praktických nástrojů a dovedností, získá zahraniční zkušenosti a kontakty.

Chcete vědět víc?

http://classics.phil.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi programu jsou školení grecisté specializovaní na nejméně jednu oblast řeckých studií (pozdní antika, Byzanc, novořečtina) buď v lingvistickém, nebo literárním zaměření. Uplatní se zejména v akademickém prostředí jako výzkumní pracovníci a pracovnice nebo zaměstnanci univerzit, vzhledem k mezinárodnímu rozměru studia mají předpoklady pro uplatnění v zahraničí. Jejich teoretická a metodologická výbava jim dávají předpoklady pro interdisciplinární bádání. Mimo akademickou sféru jsou odborně vybaveni například pro práci v cestovním ruchu, v diplomacii či jako překladatelé.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2022)

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben 2022

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května 2022.

Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti;
  • projekt disertační práce.
  • Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 5. 2022. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

    Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy.

    Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 70 bodů (max. počet bodů 100).

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Řecká studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.