Překladatelství anglického jazyka

Popis oboru

Cílem studia Překladatelství na FF MU je vychovávat vysoce kvalifikované odborníky v oboru překladatelství, vybavené potřebnými znalostmi a dovednostmi.

Úspěšný absolvent je schopen

  • důstojného písemného i ústního projevu v angličtině i mateřském jazyce a je vybaven jak překladatelskými dovednostmi, tak teoretickými vědomostmi z oblasti překladu z anglického i do anglického jazyka.

Uplatnění absolventů

Kvalifikace absolventa odpovídá kvalifikačním požadavkům programu Euromasters, jak je navrhován v dokumentu Evropské komise. Své dovednosti a znalosti uplatní absolvent jednak jako profesionální překladatel, jednak v oblasti řízení překladatelských projektů a v redakční praxi, ať už v národních, nebo zahraničních institucích.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Překladatelství anglického jazyka

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben

Komu je obor určen: Obor je nabízen absolventům všech bakalářských oborů.

Předmět přijímací zkoušky: Předpokladem přijetí je velmi dobrá znalost angličtiny a češtiny, zájem o dění v anglofonních zemích, vztah k práci s textem a informacemi. Uchazeči budou přijímáni na základě přijímací zkoušky zahrnující:

  • písemnou část - angličtina, čeština, orientace v textu, všeobecný rozhled;
  • ústní část - pohovor s užším výběrem uchazečů (k ústní zkoušce postoupí uchazeči, kteří uspějí u písemného testu).

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

Odkaz na Katedru anglistiky a amerikanistiky:http://anglistika.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.