Literární komparatistika

Různými jazyky a formami k základním otázkám smyslu lidského bytí.

Popis oboru

Studium poskytuje komplexní vzdělání v tradičním univerzitním oboru na bázi vědeckého srovnávání především evropských literatur s přesahy k Severní, Střední a Jižní Americe a dalším zemím, kde se pěstuje literatura v evropských jazycích ve spojitosti s evropskými tradicemi a jejich konfrontací s autochtonní kulturou s metodologickou oporou v tradicích evropské komparatistiky včetně její české, slovenské a pražsko-brněnské školy s metodologickou flexibilitou směřující k metodám druhé poloviny 20. a počátku 21. století (sémiotika, hermeneutika, dekonstrukce, kognitivní metody) s přesahy k filologicko-areálovému pojetí komparatistiky a k novým pojetím světové literatury. Posluchač si volí převažující orientaci v podobě modulu orientovaného na srovnávací oblast románskou, germánskou, anglosaskou nebo slovanskou s možnými vzájemnými průniky.

Úspěšný absolvent je schopen

  • ovládat kromě češtiny další dva světové jazyky podle studijních modulů;

Uplatnění absolventů

Mezioborová kvalifikace umožní uplatnění absolventů v existujících institucích EU, ve veřejné správě všech stupňů, v institucích zaměřených na rozvoj a správu regionů, v institucích různých mezinárodních organizací stojících i mimo EU, ve vzdělávacích institucích, v médiích apod.

Obor poskytuje komplexní vzdělání ve srovnávací literární vědě, kulturologii a historiografii příslušných zemí pro činnost ve vědeckých, vědecko-pedagogických a kulturních institucích, žurnalistice a v expertní činnosti; flexibilita koncepce umožní i činnost v privátním sektoru.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Literární komparatistika

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Charakteristika oboru: Obor je nabízen absolventům všech bakalářských oborů programu Filologie.

Předmět přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky. Ke studiu tohoto oboru budou přijati všichni přihlášení uchazeči. Předpokládá se velmi dobrá znalost (minimálně úroveň B2) alespoň 2 světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština/španělština, ruština).

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.