Sdružená jihoslovanská studia

Jihoslovanské jazyky – od alpských svahů až k branám Orientu.

Popis oboru

Cílem studia oboru Sdružená jihoslovanská studia je rozvinout a prohloubit poznatky a dovednosti, které si student osvojil v průběhu bakalářského studia oboru, a připravit filologa (slovenistu, kroatistu, serbistu, makedonistu či bulharistu), který bude mít širší odborný slavistický základ. Posluchači se hlouběji seznámí s širšími diachronními aspekty zkoumání jazyka, rozšíří své znalosti v oblasti pokročilé úrovně lexikologie a stylistiky, v literárněvědných disciplínách získá hlubší vhled do literárněvědné metodologie a vědomí širšího kontextu slovanských literatur a místa slovinské, chorvatské, srbské, makedonské či bulharské literatury mezi nimi.

Úspěšný absolvent je schopen

  • komunikovat v bulharském, chorvatském, srbském, slovinském či makedonském jazyce slovem i písmem na úrovni C2;
  • zhodnotit literární a kulturní vývoj dané jihoslovanské země v evropském kontextu;
  • analyzovat a komentovat aktuální politické, společenské a kulturní dění v jihoslovanských zemích;
  • poskytovat překladatelské a tlumočnické služby z/do chorvatštiny, bulharštiny, srbštiny, makedonštiny či slovinštiny;
  • aplikovat nabyté znalosti, dovednosti a metodologická východiska v praxi či dalším vzdělávání.

Uplatnění absolventů

Obor Sdružená jihoslovanská studia poskytuje komplexní filologické a areálové vzdělání vhodné pro pedagogickou a vědeckou práci, pro tvůrčí činnost v kulturních institucích, v cestovním ruchu, žurnalistice, odborné práci v redakcích, na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v překládání odborných a uměleckých textů, v tlumočení a v expertní činnosti.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Sdružená jihoslovanská studia

Přijímací zkouška

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018 (FF MU)

Termín pro podání přihlášky: 10. července 2018 – 10. srpna 2018

Předmět přijímací zkoušky: Oborový písemný test na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce oborů nabízených na FF MU: Bulharský jazyk a literatura, Srbský jazyk a literatura, Chorvatský jazyk a literatura, Slovinský jazyk a literatura nebo Makedonský jazyk a literatura.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí těm absolventům bakalářského studia některého z oborů : Bulharský jazyk a literatura, Srbský jazyk a literatura, Chorvatský jazyk a literatura, Slovinský jazyk a literatura, Makedonský jazyk a literatura nebo kterékoliv jejich dvouoborové kombinace, kteří u bakalářské státní zkoušky na FF MU dosáhli celkového hodnocení A, B nebo C. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav slavistiky: http://slavistika.phil.muni.cz/

Kombinace oboru: Obor nelze kombinovat do dvouoborového studia. Je akreditován výhradně jako jednooborový.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.