Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Láká vás představa stát se učitelem hudební výchovy na základní nebo střední škole? Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity získáte potřebné znalosti a dovednosti. K požadovaným kompetencím vám dopomohou zkušení odborníci z akademické sféry i z pedagogické praxe.

Studijní program obsahuje vyvážený poměr teoretických a praktických předmětů potřebných pro učitelství hudební výchovy, kterou zasazuje do širšího rámce estetické výchovy a integrativní hudební pedagogiky. Setkáte se tak s celou řadou zajímavých předmětů, jako je hudební estetika, hudební sémiotika, vztahy mezi druhy umění, ale také multimediální počítačové aplikace.

Praktické disciplíny reprezentují předměty zaměřené na hru na nástroje (klavír, housle, volitelně také kytara, cimbál), zpěv (sólový i sborový) a hudebně pohybovou výchovu. Všechny výše uvedené kompetence bude syntetizovat a integrovat svým zaměřením do pedagogické praxe předmět hudební didaktika pro základní školy a střední školy.

Studijní program nabízí možnost se realizovat také umělecky v tělesech vedených formou volitelných předmětů: Pěvecký sbor Pedagogické fakulty, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, orchestrální soubor Collegium musicum nebo Cimbálový soubor.

Studijně, teoreticky i prakticky, se budete zabývat hudbou vážnou, populární, jazzovou, lidovou, a to českou a světovou. V rámci studia můžete využít nabídky zahraničních studijních stáží Erasmus+ a zapojit se do pedagogických nebo výzkumných úkolů, které katedra hudební výchovy pravidelně realizuje.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás hudba a chcete se stát pedagogem na základní nebo střední škole?
  • Není vám lhostejná hudební výchova na školách?
  • Chcete se stát kvalitním učitelem hudební výchovy?
  • Máte zájem si odborně, hudebně teoreticky i prakticky rozšířit své vzdělání natolik, abyste získali kvalifikační oprávnění pro výuku hudební výchovy ve škole?

Pokud máte absolvován bakalářský studijní program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, popř. jiný příbuzný obor, pak je toto studium právě pro vás.

„Když hudba zní, naslouchejme jí!“

Praxe

V průběhu studia projdete pedagogickou praxí pod vedením zkušeného učitele na základní a střední škole, která bude dozorována a následně hodnocena oborovými didaktiky a pedagogy-akademiky. Praxe tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů: Učitelská praxe 1-3 (rozsah 280 hodin) a Seminář k učitelské praxi. Získáte tak reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele (nejen) hudební výchovy.

Chcete vědět víc?

Webová stránka Katedry hudební výchovy

https://khv.ped.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Po ukončení studia budete plně vybaveni odbornými, metodicko-didaktickými a pedagogicko-psychologickými vědomostmi a dovednostmi. Díky tomu se stanete kvalifikovanými odborníky k výkonu profese učitele hudební výchovy na základní a střední škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to získáte také kvalifikaci k působení v mimoškolních (např. volnočasových) institucích.

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Ondřej Musil, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.