Modern Greek Language and Literature

Navazující magisterské studium v  prezenční formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově. Studium je zpoplatněno částkou 1 250 EUR za akademický rok.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem navazujícího magisterského studia novořečtiny je prohloubení znalostí a jazykových kompetencí, které studenti a studentky získali v bakalářském cyklu, a jejich rozšíření o střední fáze vývoje řeckého jazyka, dějin a kultury, především literatury (byzantské období, turecká nadvláda). Na základě vlastní volby výběrových kurzů studenti a studentky mohou prohloubit svou specializaci o synchronní lingvistiku, literární teorii či literární komparatistiku.

Řecký jazyk mi do vínku byl dán a chudý dům na Homérově břehu.

Chcete vědět víc?

http://classics.phil.muni.cz/studium

https://www.phil.muni.cz/en/studies/study-programmes-in-english

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského programu novořecký jazyk a literatura se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí. Mohou pokračovat v doktorském studiu v Česku či v zahraničí a věnovat se vědecko-výzkumné činnosti. Jsou dostatečně odborně vybaveni pro práci v cestovním ruchu či v komerční sféře tam, kde je vyžadována znalost řečtiny (cestovní kanceláře, průvodcovství, obchodní sektor, bankovní sektor). Rovněž se mohou uplatnit jako překladatelé či v práci pro neziskové organizace působící v Řecku v rámci mezinárodní pomoci. Mohou se podílet se na organizaci kulturních či propagačních akcí spojených s Řeckem (koncerty, folklórní festivaly, veletrhy) nebo pracovat v institucích, které zajišťují mezinárodní diplomatické kontakty (velvyslanectví, konzuláty, hospodářská komora, evropské instituce aj.). Vzhledem k obeznámenosti s filologickou prací jsou připraveni i na redaktorskou a editorskou práci v médiích, zejména v kulturně a literárně orientovaných rubrikách. Uplatní se rovněž v profesích, které vyžadují všeobecný rozhled, schopnost samostatného kritického myšlení a solidní jazykovou vybavenost.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 7. – 31. 10. 2021)

https://www.phil.muni.cz/en/studies/study-programmes-in-english

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

V doporučeném průchodu studiem nejsou zadány žádné předměty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
1 250 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.