Obecná jazykověda

Jazyk skrze myšlení, myšlení skrze jazyk.

Popis oboru

Studium obecné jazykovědy je cestou k pochopení fungování nejniternějšího a nejuniverzálnějšího lidského duševního nástroje – jazyka. K dosažení tohoto cíle vede několik paralelních cest, které se vzájemně prolínají a doplňují. V průběhu studia je tak student obeznámen se základními principy synchronní i diachronní lingvistiky, jak ve strukturální tak i generativistické podobě. Při studiu magisterském se zvýšený důraz klade na studium sémantiky a komparativní lingvistiky. Student má možnost rozšiřovat své obzory pomocí většího počtu výběrových kursů. Student tak při studiu má získat potřebné nástroje pro práci s jazykem, chápat utváření výpovědí a umět je analyzovat a také zobecňovat jazykové prostředky. Student je schopen samostatné práce při jazykové analýze i jazykové praxi.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aktivně užívat strukturální, generativní a historicko-srovnávací metodu;
  • tyto znalosti používat v lingvistické analýze;
  • analyzovat problémy gramatických systémů daného jazyka.

Uplatnění absolventů

Díky tomu, že student během svého studia byl do hloubky obeznámen se strukturou a fungováním jazyka jak synchronně, tak i diachronně, nabízejí se mu různé možnosti dalšího uplatnění.

Jednou z nich je ovšem akademická práce v lingvistice na nejvyšší úrovni, z praktických aplikací pak připadají v úvahu pedagogické, redaktorské, žurnalistické a další, které vyžadují schopnost užívat jazyka jako nástroje porozumění na nejvyšší úrovni.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Obecná jazykověda

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. září – 30. listopad

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného oboru z programu Filologie.

Předmět přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky. Ke studiu tohoto oboru budou přijati všichni přihlášení uchazeči.

Odkaz na Ústav jazykovědy a baltistiky: http://www.phil.muni.cz/jazyk/

Kombinace oboru: Obor lze kombinovat do dvouoborového studia se všemi obory FF kromě oborů, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové (Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sdružená jihoslovanská studia, Severoamerická kulturní studia, Sociální pedagogika a poradenství, Kulturní studia Číny, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika) a kromě oborů v kombinované formě.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/jazyk/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.