Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy

Ianua linguarum reserata.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Cílem studia učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy je připravit kvalifikovaného a kompetentního učitele portugalského jazyka a literatury, který je komplexně vzdělaný pro výuku na středních a jazykových školách, kde je portugalština vyučována jako cizí jazyk.

Absolvent je vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi nabytými studiem teoretických a aplikačních disciplín i praktickými jazykovými znalostmi a dovednostmi a také literárním a kulturním rozhledem. Vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní C2.

Úspěšný absolvent je schopen

  • důstojného písemného i ústního projevu v portugalštině na úrovni C2 dle Evropského referenčního rámce;
  • uplatnit společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Portugalsku a lusofonních zemích;
  • plánovat, připravovat, realizovat a hodnotit výuku portugalského jazyka na střední či jazykové škole včetně vedení a hodnocení pedagogických praxí studentů na daném typu školy.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jak na středních školách různého typu a zaměření, tak na speciálních jazykových školách, kde se portugalština vyučuje jako cizí jazyk.

Absolventi fakulty v číslech

82 %

)

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

)

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

)

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2020

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia, kteří prokáží znalost portugalského jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE NEKONÁ - PŘIJATI BUDOU VŠICHNI PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČI NA PROGRAM Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy.

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Z rozhodnutí vedení fakulty se v aktuálním přijímacím řízení ruší test z pedagogicko-psychologického základu.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / programu Portugalský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství estetiky pro střední školy, Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy. Kombinovat lze pouze obory v prezenční formě studia.

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk

Termíny přihlášek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.