Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Popis oboru

Absolventi tohoto studijního oboru budou ovládat anglický jazyk na úrovni C2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Budou ovládat teorii a praxi výuky anglického jazyka jako druhého jazyka. Absolventi budou mít rovněž hluboké znalosti literárních a kulturních teorií a literatur a kultur anglicky mluvících zemí. Budou mít také hluboké znalosti diachronních a synchronních lingvistických teorií, včetně historie anglického jazyka. Budou také schopni samostatně pracovat a provádět kritické analýzy.

Úspěšný absolvent je schopen

  • komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a je vybaven vědomostmi o literatuře, kultuře a dějinách Spojeného království, USA, Irska a zemí Commonwealthu.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto studijního programu mohou působit jako učitelé anglického jazyka jako druhého jazyka na středních školách a v jazykových kurzech pro dospělé. Budou rovněž připraveni pro práci v široké škále institucí, včetně místních a státních institucí, médií, mezinárodních organizací a nestátních neziskových organizací a také v soukromém sektoru, ve kterém budou požadovány jazykové dovednosti na vysoké úrovni a také komunikativní a analytické schopnosti. Budou rovněž moci pokračovat v doktorském studiu zaměřeném na lingvistiku, literatury anglicky mluvících zemí a didaktiku. Poté mohou vstoupit na akademickou dráhu.

Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočnictví, redaktorská činnost, publicistika, cestovní ruch, pedagogická činnost na středních a vysokých školách) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a výbornou vyjadřovací schopnost.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Kombinace s obory z jiných fakult

Přírodovědecká fakulta
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Připravujeme učitele zeměpisu i pro vaše děti.
Učitelství matematiky pro střední školy
Připravujeme učitele i pro vaše děti.
Fakulta sportovních studií
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Podpora a rozvoj pohybově aktivních lidí

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben

Komu je obor určen: Obor je nabízen absolventům bakalářského studia anglického jazyka a literatury, příbuzných oborů v rámci studijního programu 7310 Filologie, případně studijního programu 7507 Specializace v pedagogice a příbuzných studijních oborů (příbuzný studijní obor bude posouzen). Obor vyžaduje pokročilou znalost jazyka na úrovni CPE (Certificate of Proficiency in English).

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test v angličtině (cca 75 min.) tvoří English Proficiency Exam, který testuje gramatiku, slovní zásobu a porozumění čtenému textu, druhou částí přijímací zkoušky je ústní zkouška (k ústní zkoušce postoupí uchazeči, kteří prospějí u písemného testu). Uchazeči budou zkoušeni ve skupinách, jejich úkolem bude reagovat v rámci dialogu na zadané téma. Pozornost bude věnována způsobu, jak se zadaným tématem naloží, zejména z hlediska přesnosti a plynulosti vyjadřování v anglickém jazyce. Uchazeči si k této části přijímací zkoušky nemusí předem nastudovat žádné konkrétní materiály.

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).

Součástí přijímací zkoušky na obory studijního programu Učitelství pro střední školy je také test z pedagogicko-psychologického základu (https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni).

Odkaz na Katedru anglistiky a amerikanistiky: http://anglistika.phil.muni.cz/

Kombinace oborů: Učitelské obory je možné kombinovat pouze mezi sebou, nelze tedy studovat jeden obor z programu Učitelství pro střední školy a druhý z jiných programů.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.