Učitelství historie pro střední školy

Popis oboru

Cílem přípravy studentů učitelství historie pro střední školy je především získání a prohloubení oborových znalostí historie z bakalářského studia, získání didaktických kompetencí pro výuku dějepisu, rozvoj schopnosti zvládat pedagogicko-psychologické situace spojené s vyučováním a s chodem školy a rozvoj dovedností diagnostických a speciálně pedagogických spojený s požadavkem individuálního a diferencovaného přístupu k žákům/studentům.

Úspěšný absolvent je schopen

  • orientovat se v základních metodologických přístupech k dějinám a v odborné literatuře;
  • analyzovat historické jevy a procesy, vysvětlit význam jednotlivých historických procesů, událostí a epoch a jejich vlivu na další vývoj společnosti;
  • zprostředkovat poznatky oboru žákům/studentům v souladu se vzdělávacím programem školy, využívat moderní didaktické metody;
  • řídit pedagogický proces, motivovat studenty, komunikovat s nimi, podílet se organizačně na chodu školy.

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu učitelství pro střední školy budou prioritně působit jako učitelé historie (předmětů) na středních školách (gymnáziích a středních odborných školách) a mohou nacházet své uplatnění také jako učitelé základních škol.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství historie pro střední školy

Kombinace s obory z jiných fakult

Přírodovědecká fakulta
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Připravujeme učitele zeměpisu i pro vaše děti.

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět přijímací zkoušky: Zkouška písemnou formou - znalosti v rozsahu výuky na bakalářském stupni studia historie (otázky z úvodu do studia dějepisu, z českých dějin, z obecných dějin, z historiografie od počátku středověku do roku 1989). Součástí přijímací zkoušky na obory studijního programu Učitelství pro střední školy bude i test z pedagogicko-psychologického základu.

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 40 bodů (maximální počet bodů 100).

Součástí přijímací zkoušky na obory studijního programu Učitelství pro střední školy je také test z pedagogicko-psychologického základu (https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/prijimaci-rizeni).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Historie na FF MU. Přijímací zkouška se promíjí včetně testu z pedagogicko-psychologického základu. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Historický ústav: http://historie.phil.muni.cz/

Kombinace oborů: Učitelské obory je možné kombinovat pouze mezi sebou, nelze tedy studovat jeden obor z programu Učitelství pro střední školy a druhý z jiných programů.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://phil.muni.cz/wuhi

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.