Učitelství pedagogiky pro střední školy

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.

Popis oboru

Cílem studia je připravit učitele pedagogiky schopné vyučovat pedagogiku na středních školách v České republice. K tomu je absolvent vybaven uvedenými kompetencemi, které nabývá studiem teoreticko-oborových, pedagogicko-psychologických a oborově-didaktických disciplín, v nichž je na jedné straně zdůrazněn širší teoreticko-pedagogický, pedagogicko-psychologický, diagnostický a speciálně pedagogický základ, na straně druhé aspekt aplikační (oborově-didaktický).

Úspěšný absolvent je schopen

  • využívat hluboké znalosti oboru;
  • zprostředkovat poznatky daného oboru studentům v souladu se vzdělávacím programem dané střední školy;
  • využívat celé řady didaktických metod a forem, včetně využívání ICT ve výuce;
  • realizovat individuální a diferencovaný přístup ke studentům;
  • realizovat individuální a diferencovaný přístup ke studentům;
  • efektivně komunikovat/spolupracovat se studenty, s rodiči, s kolegy i s dalšími vnějšími subjekty.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění na středních školách v ČR, kde je vyučován předmět pedagogika.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství pedagogiky pro střední školy

Přijímací zkouška

Charakteristika oboru: Upozornění: obor Učitelství pedagogiky v kombinované formě bude otevřený pouze v případě 15 a více zájemců – rozhodnuto bude začátkem května 2016. Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného oboru (příbuzný obor bude posouzen na základě přihlášky ke studiu).

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí. O přijetí rozhoduje výsledek přijímací zkoušky. Otázky vycházejí z témat bakalářských státních zkoušek oboru Pedagogika: http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/informace/okruhy-otazek/

Součástí přijímací zkoušky na obory studijního programu Učitelství pro střední školy bude nově i test z pedagogicko-psychologického základu.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili bakalářskou zkoušku z oboru Pedagogika či Sociální pedagogika a poradenství na FF MU s prospěchem výborným (hodnocení A), velmi dobrým (B) či dobrým (C). Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kritéria hodnocení

  • Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Další informace

Na následující stránce lze nalézt další informace: http://pedagogika.phil.muni.cz/.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.