Slovenský jazyk a literatura

Slovensko blízké i vzdálené.

Popis oboru

Cílem studia oboru je rozvinout a prohloubit poznatky a dovednosti, které si student osvojil v průběhu bakalářského studia oboru, a připravit filologa-slovakistu, který bude mít širší odborný slavistický základ. Posluchači se hlouběji seznámí s širšími diachronními aspekty zkoumání jazyka, rozšíří své znalosti v oblasti pokročilé úrovně syntaxe a stylistiky, v literárněvědných disciplínách získají hlubší vhled do literárněvědné metodologie a vědomí širšího kontextu slovanských literatur a místa slovenské literatury mezi nimi.

Úspěšný absolvent je schopen

  • komunikovat ústně i písemně ve slovenském jazyce na stupni C1/C2;
  • pracovat s různorodými texty, analyzovat je, vysvětlit odborné termíny a uvést jejich ekvivalenty v cizím jazyce;
  • vysvětlit a aplikovat hlubší teoretické a metodologické poznatky z oblasti lingvistiky, literární vědy a příbuzných disciplín;
  • vysvětlit a aplikovat na teoretické i praktické rovině gramatiku slovenského jazyka, a to v aspektu synchronním, diachronním i srovnávacím
  • aplikovat hlubší znalosti z oblasti slovenské literatury, kultury, historie a dějin česko-slovenských vztahů
  • analyzovat a komentovat aktuální politické, společenské a kulturní dění v Polsku, a to i v kontextu střední Evropy
  • samostatné práce a kritické analýzy.

Uplatnění absolventů

Obor Slovenský jazyk a literatura poskytuje komplexní filologické a areálové vzdělání vhodné pro pedagogickou a vědeckou práci, pro tvůrčí činnost v kulturních institucích, v cestovním ruchu, žurnalistice, odborné práci v redakcích, na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v překládání odborných a uměleckých textů, v tlumočení a v expertní činnosti.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Slovenský jazyk a literatura

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wusl

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.