Informační studia a knihovnictví

Lidé, technologie a informace.

Popis oboru

Základem magisterského oboru Informační studia a knihovnictví je studium informační vědy. Studenti proniknou do oblastí vyhledávání, organizace a managementu informací, informačních interakcí a informační politiky. Kromě toho studium nabízí možnost specializovat se v rámci jedné ze tří profilací: datový a informační management, design informačních služeb a technologie ve vzdělávání. Nedílnou součástí magisterského studia je projektová výuka a mentoring.

Cílem oborového pracoviště je připravit pro praxi odborníky, kteří

a) kritickým a etickým způsobem pracují s daty a informacemi na různých odborných pozicích;

b) ovládají současné digitální technologie, zařízení, informační a redakční systémy a programy uplatňované v interakci člověka s informacemi;

c) jsou mediálně a informačně gramotní, umí cíleně zpřístupňovat informace uživatelům a aktivně působí ve veřejném prostoru a občanské společnosti;

d) používají výzkumné metody pro nastavování procesů práce s daty a informacemi a pro designování informačních služeb v knihovnách, veřejných institucích a firemním sektoru.

Absolvent magisterského oboru odchází do praxe se znalostmi a dovednostmi potřebnými k výkonu profese informačního a znalostního odborníka, ale také k uplatnění v dalších pozicích zaměřených na komplexní práci s informacemi a daty.

Úspěšný absolvent je schopen

  • ovládá procesy vyhledávání, organizace, kritické analýzy, interpretace, uchovávání a zprostředkování dat a informací;
  • využívat designové myšlení při návrhu a hodnocení informačních služeb a informačních systémů;
  • pracovat s daty, analyzovat je a podporovat tak strategické řízení organizace;
  • navrhovat řešení v oblasti informačního vzdělávání;
  • projektově vést pracovní týmy;
  • ovládá moderní informační a komunikační technologie, systémy a programy, které jsou nezbytné pro práci informačního specialisty;
  • rozumí právním a etickým hodnotám a normám interakce člověka s informacemi a aktivně je uplatňuje;
  • podílí se na uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví;
  • aktivně a s využitím technologií vzdělává různé cílové skupiny na témata informační, mediální nebo digitální gramotnosti v prostředí knihoven, firem a veřejných institucí;
  • používá výzkumné metody pro nastavování procesů práce s daty a informacemi a pro designování informačních služeb v knihovnách, veřejných institucích a firemním sektoru.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se uplatní v široké paletě pracovních pozic – jako odborní knihovníci, informační specialisté, editoři, pracovníci a vedoucí pracovníci v komerční, výzkumné, veřejné i neziskové sféře zaměřené na oblast informačních služeb.

Absolventi profilace Design informačních služeb se dále mohou uplatnit v těchto oblastech:

- projektový manažer či specialista v oblasti inovací

- marketingový manažer

- designér či manažer služeb, produktový manažer

- vedoucí pracovník v komerční, neziskové i veřejné sféře

- podnikatel v oblasti služeb a digitálních služeb.

Absolventi profilace Informační a datový management se uplatňují v těchto pozicích:

- datový analytik

- marketingový analytik

- data manažer

- informační architekt

- konzultant, analytik trhu.

Absolventi profilace Technologie ve vzdělávání míří na tyto pozice:

- manažer vzdělávacích informačních systémů

- tvůrce vzdělávacích digitálních objektů

- odborný konzultant či novinář v oblasti IT a technologií ve vzdělávání

- lektor pedagogických pracovníků v oblasti ICT

- IT podpora ve vzdělávání

- ICT metodik.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Informační studia a knihovnictví

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben

Komu je obor určen: Obor je nabízen absolventům všech bakalářských oborů.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia se skládá z ústního pohovoru ve skupině, podmínkou k přijetí je jeho úspěšné zvládnutí. Pohovor ve skupině vychází z řešení různých odborných témat z oblasti ISK a z diskuze k danému problému. Hodnotí se reakce a argumentace uchazeče.

Hranice úspěšnosti přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru Informační studia a knihovnictví na FF MU a jejichž celkový průměr za toto bakalářské studium nepřesáhl 1,8. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Kabinet informačních studií a knihovnictví: http://kisk.phil.muni.cz/cs

Kombinace oboru:Obor nelze kombinovat do dvouoborového studia. Je akreditován výhradně jako jednooborový.

Důležité informace o přijímacím řízení na FF MU:

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

https://kisk.phil.muni.cz/cs

https://www.facebook.com/KISK.FF.MU/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.