Výchovné poradenství

Informace o studiu

Jak se zapíši do studia?

Zapsat se mohou pouze přijatí uchazeči – sdělení o přijetí do celoživotního vzdělávání najdete ve své e-přihlášce.

Zápis probíhá distanční formou ve stanoveném termínu, který je uveden v rozhodnutí o přijetí. Projdete jím postupně ve dvou krocích:

  1. Nejprve se zapíšete do celoživotního vzdělávání prostřednictvím e-přihlášky,
  2. následně svou osobu ztotožníte jedním z několika možných způsobů.

Jakmile splníte oba kroky, stanete se řádnými účastníky celoživotního vzdělávání na FF MU a zároveň získáte přihlašovací údaje do Informačního systému MU (IS MU).

Pokud se vám zápis distanční formou nepodaří, můžete ho provést osobně na studijním oddělení u referentky pro celoživotní vzdělávání. Prosíme, předem se objednejte telefonicky nebo e-mailem (preferováno) a vyčkejte na potvrzení schůzky.

detailní návod informace k is mu

Kdy začíná studium?

Zahájení výuky vašeho vzdělávání se obvykle liší od zahájení běžné výuky v semestru. Přesný termín vám včas zašleme formou pozvánky na e-mailovou adresu zadanou v přihlášce, dále také na váš univerzitní e-mail a zároveň termín zahájení výuky uvedeme zde.

Pozor: Další e-mailová korespondence bude vedena pouze přes univerzitní e-mailovou adresu.

návod k univerzitní poště

Školení Požární ochrany

Před zahájením vzdělávání se musíte seznámit s požárními pokyny. Školení Požární ochrany si můžete stáhnout tlačítkem níže. Seznámení s požárními pokyny potvrdíte svým podpisem na úvodní hodině vzdělávání.

Školení požární ochrany

Jak si registrovat a zapsat předměty?

Registraci a zápis předmětů vám studijní referentka provede automaticky.

Kde najdu rozvrh hodin?

Rozvrhy v jednotlivých semestrech sestavuje Ústav pedagogických věd FF MU a v IS MU se zveřejňují později než rozvrhy pro běžnou výuku. O sestavení rozvrhu vás budeme informovat e-mailem a zároveň jej zveřejníme v této sekci.

Rozvrh hodin 2. semestr (podzim 2023)

Jak se zapsat do dalšího semestru?

Zápis do dalšího semestru provádí studijní referentka po kontrole úhrady vzdělávání přes obchodní balení (dohledání platby na účtu MU trvá 1–⁠3 pracovní dny po jejím odeslání).

V případě bezplatného vzdělávání provede studijní referentka zápis do dalšího semestru první den zápisového období podle harmonogramu akademického roku.

Jaké podmínky musím splnit, abych byl připuštěn k závěrečné zkoušce?

Před přistoupením k závěrečné zkoušce musíte vypracovat závěrečnou práci, jejíž požadavky stanoví Ústav pedagogických věd FF MU.

Téma práce si dohodnete s vedoucím práce (informace poskytne doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.).

Vedoucí práce vypíše téma v IS v rozpisu témat pro dané studium a Vy se k tématu přihlásíte v aplikaci Moje témata. Po dohodě Vás může přihlásit k tématu vedoucí práce sám.

Po vypracování závěrečné práce musíte řádně naplnit archiv závěrečné práce (vložíte kompletní text práce, vyplníte anotaci a klíčová slova v jazyce práce a v angličtině a zadáte jazyk práce). Takto naplněný archiv studijní referentka uzavře a zveřejní.

Nejpozději 7 pracovních dní před konáním závěrečné zkoušky provede vedoucí práce její kontrolu a nejpozději 5 pracovních dnů před konáním závěrečné zkoušky dodá do archivu posudek, s nímž se můžete seznámit.

Jak vypadá závěrečná zkouška?

Program celoživotního vzdělávání je ukončen závěrečnou komisionální zkouškou. Součástí závěrečné zkoušky je též obhajoba závěrečné práce. O konkrétním termínu budete včas informováni.

Získám na konci nějaké osvědčení?

Na základě úspěšného vykonání závěrečné zkoušky vám bude vystaveno Osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání. Vystavení osvědčení trvá několik dní. Tento dokument si po vyzvání vyzvednete na studijním oddělení proti podpisu.

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 3237, 7341
e‑mail:
Bez popisku

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.