Cizí jazyky

Chcete zlepšit angličtinu nebo jiný světový jazyk?

 • Letní kurzy angličtiny v Brně _ v období 31.7. - 4.8.2023

  Nabízíme vám letní kurzy anglického jazyka, které jsou určeny pro všechny, kteří si i během letních měsíců chtějí rozšířit slovní zásobu, trénovat své již získané znalosti a dále je prohlubovat na úrovni mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé. Kurzy jsou zaměřené na zlepšení komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby. Můžete si vybrat, zda budete navštěvovat dopolední blok, který bude probíhat od 9:00 do 13:45 anebo odpolední blok od 15:00 do 18:30 (3 x 60 minut).

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost

  Doba a forma studia:

  Letní kurz v období 31.7. - 4.8.2023 | prezenčně
  Dopolední kurz od 9:00 do 13:45
  Odpolední kurz od 15:00 do 18:30

  Cena:

  Od 2540 Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je včasná úhrada poplatku. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity.

  Uplatnění:

  Absolventi si zlepší úroveň angličtiny, kterou budou moci uplatnit v soukromém i pracovním životě. 

  zjistit víc Zakoupit kurz

 • Úroveň C1/C1+ je již naplněna, v úrovni B2+/C1 zbývá 1 volné místo.

  Letní škola pro učitele AJ

  Program letní školy je zaměřený na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí učitelů anglického jazyka. Součástí je také mj. představení efektivních metod použitelných při výuce angličtiny.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Učitelé angličtiny

  Doba a forma studia:

  24.–28. 7. 2023 | prezenčně

  Cena:

  7 990 Kč (pro učitele z fakultních a jiných spolupracujících škol 7 490 Kč)

  Podmínky přijetí:

  Přijat bude každý uchazeč, který včas uhradí poplatek.
  Letní škola je kapacitně omezená.

  Uplatnění:

  Letní škola je akreditována v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace (MSMT- 7883/2021-4-237) a úspěšní absolventi obdrží osvědčení.
  Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

  zjistit víc

 • Letní kurz angličtiny v Telči

  Nabízíme vám oblíbené letní kurzy anglického jazyka, které se pořádají každoročně v Telči. Jsou určeny pro zájemce s úrovní mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí.  Výuka je navržena tak, abyste měli dostatek času zdokonalit se v anglickém jazyce a zároveň si prožít krásné letní dny v příjemném prostředí historického města, kde během daného kurzu můžete navštívit hudební festival Prázdniny v Telči.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost

  Doba a forma studia:

  Každoroční kurz | prezenčně
  V období 6. srpna - 11. srpna 2023​​​​

  Cena:

  4 990 Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je včasná úhrada poplatku. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity.

  Uplatnění:

  Absolventi si zlepší úroveň angličtiny, kterou budou moci uplatnit v soukromém i pracovním životě. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení. Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

  zjistit víc

 • Nizozemština - jazyk a reálie

  Kurz se zaměří na nizozemštinu v běžné komunikaci a zároveň poskytne historicko-kulturní přehled o nizozemsky hovořících zemích. V cyklu přednášek se zájemci seznámí s tématy týkajícími se Nizozemska a Belgie (geografie, politická situace, politika v oblasti ochrany klimatu, zahraniční politika, Benelux či vztah k EU). Dále se zaměří na pozici monarchie v obou zemích a budou se rovněž věnovat oblasti kultury – poznají významná kulturní střediska, turistické cíle, památky, výtvarné umění, architekturu, hudbu a tanec. V neposlední řadě kurz představí nizozemsky psanou literaturu v překladech a přiblíží recepci nizozemské literatury v českých zemích. Přihlášení do kurzu probíhá od 3.3.2023 do 31.8.2023.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost

  Doba a forma studia:

  2 semestry v rozsahu 52 hodin | prezenčně

  Cena:

  Kurz je bez účastnického poplatku, je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024. 

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity 15 účastníků.

  Uplatnění:

  Osvojíte si základy nizozemštiny na úrovni A1 pro běžné komunikační situace (komunikace v obchodě, dotazy na cestu, dopravní prostředky). A zároveň získáte historicko-kulturní přehled o nizozemsky hovořících zemích.

  zjistit víc

 • Skandinávie - společnost a kultura

  Účastníci kurzu si osvojí nejen základy norštiny, ale také  se dozví o geografie a přírodních poměrech Skandinávie, o ochraně klimatu, arktické oblasti, právech a postavení menšin ve skandinávských zemích, imigrační politice v jednotlivých zemích a integrace imigrantů, jazyková situace ve Skandinávii: historické příčiny jazykové a kulturní vzájemnosti. Dialekty a jejich status. Minoritní jazyky, sámština, kulturní střediska, muzea a galerie, turistické cíle a památky UNESCO, Skandinávie a střední Evropa: paralely a kontrasty, Severská rada, evropská integrace, EHS, Norské fondy a jejich význam, literatura a film po roce 1990, výtvarné umění, hudba a architektura, Nobelova cena: laureáti v oblasti literatury Stockholm) a míru (Oslo), výchova ke čtenářství a kulturní management (knihovny, ceny) - nakladatelské instituce a autoři, národní instituty dětské literatury. Přihlášení do kurzu probíhá od 1.5.2023 do 31.8.2023.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Kurz je určen pro učitele ZŠ a SŠ (zeměpis, literatura, dějepis, základy společenských věd), pro pracovníky v kulturních institucích a všechny zájemce, kteří se zajímají o skandinávské země. Chtějí si osvojit základy norštiny na úrovni A1 a zároveň získat geografický i historicko-kulturní přehled zemí Dánska, Norska a Švédska.

  Doba a forma studia:

  1 semestr| prezenčně i online

  Cena:

  Kurz je bez účastnického poplatku, je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024. 

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky do 31.8.2023 a umístí se v kapacitním limitu (max. 20 účastníků).

  Uplatnění:

  Účastníci si  osvojí základy norštiny pro běžné komunikační situace. A zároveň získají historicko-kulturní přehled o skandinávských zemích.

  zjistit víc

 • Švédština - jazyk a reálie

  Zúčastněte se výuky švédštiny s důrazem na praktický jazyk každodenního života a seznamte se s reáliemi, které mají klíčový význam pro porozumění a vhled do současné švédské společnosti. Oproti běžnému studiu švédštiny v jazykové škole kurz nabízí také vhled do sociálního, politického i kulturního prostředí švédské společnosti. Přihlášení do kurzu probíhá od 1.6.2023 do 1.9.2023.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost

  Doba a forma studia:

  2 semestry | prezenčně
  Každý čtvrtek od 18 do 19:30 hodin
  K dispozici budou online materiály.

  Cena:

  Kurz je bez účastnického poplatku, je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity 15 účastníků.

  Uplatnění:

  Osvojíte si základy cizího jazyka na úrovni A1 pro běžné komunikační situace. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení. Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

  zjistit víc

 • Můžete se přihlásit od 1. 6. 2023 do 15. 9. 2023

  Ruština v praxi

  Ústav slavistiky FF MU ve školním roce 2023/2024 v návaznosti na předchozí úspěšné programy DVPP opět nabízí v rámci celoživotního vzdělávání zdokonalovací jazykový kurz pro učitele ruštiny na středních a základních školách. Kurz je zaměřen na zlepšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností učitelů ruského jazyka. Základní formou vzdělávání je přímá praktická jazyková výuka, zacílená na rozšíření jazykových znalostí a upevnění řečových dovedností a návyků, a to s využitím jak frontálních, tak skupinových forem výuky. Cílem je maximální aktivní zapojení frekventantů do dyadické i skupinové řečové komunikace na vybraná aktuální témata a také využití moderních didaktických technik.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Učitelé ruského jazyka na základních a středních školách

  Doba a forma studia:

  16 hodin (4 půldenní setkání) | prezenčně

  Cena:

  2 000 Kč

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je včasná úhrada poplatku. Kurz je nabízen do vyčerpání kapacity.

  Uplatnění:

  Absolventi rozšíří své odborné i metodické kompetence v oblasti ruštiny, které mohou uplatnit při zkvalitňování vlastní výuky. Kurz je akreditován v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úspěšní absolventi kurzu obdrží osvědčení.

  zjistit víc

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 3237, 7341
e‑mail:

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.