Milovníci vědění

Nikdy vás neopustila touha po poznání?

 • Představujeme nový ročník

  Otevřený svět humanitních věd

  Ponořte se s námi do myslí starověkých lidí, připomeňte si známé anglické písně či odhalte tisíciletou historii a význam písma a psaného textu. Také v novém akademickém roce pokračuje oblíbený cyklus volných přednášek na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost

  Doba a forma studia:

  8 přednášek | prezenčně

  Cena:

  Zdarma

  Podmínky přijetí:

  Všechny přednášky jsou volně přístupné, pokud vás však zaujal celý cyklus, nebo chcete mít jistotu místa k sezení, můžete se přihlásit přes registrační formulář.

  zjistit víc

 • Komunitní kurátorství

  Jak udržovat laskavá společenství, pečovat o ně, ponoukat k akci, vystavovat se výzvám a s lehkostí je zdolávat? Ať už stojíte v jádru komunity a tvoříte její akční základnu, nebo pozorujete dění zpovzdálí a zatím hledáte svou roli, rádi bychom vám v rámci kurzu pomohli objevovat fenomén komunit, podnítili odhodlání, povzbudili vás a otevřeli prostor k vzájemné inspiraci a přemýšlení o pestrých možnostech komunitního kurátorství. Kurz je založený na sdílení, imaginování a propojování.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Pracovníci z neziskových a příspěvkových organizací a knihoven

  Doba a forma studia:

  2 on-line setkání a bloková offline výuka

  Cena:

  1600 Kč

  Podmínky přijetí:

  Motivační dopis, kapacita kurzu.

  zjistit víc

 • Ukončení registrace

  Švédština - jazyk a reálie

  Zúčastněte se výuky švédštiny s důrazem na praktický jazyk každodenního života a seznamte se s reáliemi, které mají klíčový význam pro porozumění a vhled do současné švédské společnosti. Oproti běžnému studiu švédštiny v jazykové škole kurz nabízí také vhled do sociálního, politického i kulturního prostředí švédské společnosti. Přihlášení do kurzu probíhá od 1.6.2023 do 1.9.2023.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost

  Doba a forma studia:

  2 semestry | prezenčně
  Každý čtvrtek od 18 do 19:30 hodin
  K dispozici budou online materiály.

  Cena:

  Kurz je bez účastnického poplatku, je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky. Kurzy jsou nabízeny do vyčerpání kapacity 15 účastníků.

  Uplatnění:

  Osvojíte si základy cizího jazyka na úrovni A1 pro běžné komunikační situace. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení. Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

  zjistit víc

 • Kulturní a přírodní bohatství Řecka: od antiky po současnost

  Kurz je zaměřen na topografii Řecka, jeho kulturní dědictví od antiky po současnost, přírodní zajímavosti i současné reálie. V jednotlivých lekcích se budeme věnovat vždy konkrétnímu regionu (např. Egejské ostrovy, Peloponés apod.). Stručně budou představeny dějiny regionu a podrobněji pak jeho nejvýznamnější kulturní a přírodní lokality, architektura, turisticky atraktivní místa i současný život v regionu. Dotkneme se i společenských a politických témat. Součástí kurzu budou účastnická diskusní fóra a pravidelná setkání s vyučujícím. Přihlášení do kurzu probíhá od 1.6.2023 do 15.9.2023.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Kurz je určen pro zaměstnance v cestovním ruchu s orientací na Řecko a Středomoří, učitele řečtiny na jazykových školách, i vyučujících dějepisu a zeměpisu na různých vzdělávacích stupních. Současně je vhodný i pro (budoucí) studenty řečtiny a příbuzných oborů i veřejnost se zájmem o turistiku v Řecku. 

  Doba a forma studia:

  2 semestry| online  

  Cena:

  Kurz je bez účastnického poplatku, je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024. 

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky do 15.9.2023.

  Uplatnění:

  Účastníci kurzu zvýší svou kvalifikaci nejen pro práci v cestovním ruchu, ale i pro výuku na ZŠ/SŠ (učitelé zeměpisu a dějepisu: nadstandardní orientace v řecké kultuře, geografii a reáliích, obeznámenost se současným společenským a politickým děním v Řecku) a v jazykových školách. Studenti novořečtiny a příbuzných programů absolvováním kurzu obohatí své znalosti v oboru. Kurz je v neposlední řadě určen i široké veřejnosti, turistům se zájmem o Řecko, kterým pomůže lépe poznat cíl jejich cest a orientovat se pří jejich výběru. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení (na požádání bude zasláno v rámci ČR poštou, účastník hradí poštovní poplatek).

  zjistit víc

 • Studium jednotlivých předmětů

  Vyberte si z široké nabídky konkrétních předmětů vyučovaných na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v rámci akreditovaných studijních programů přesně to, co vás zajímá.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Široká veřejnost, zvláště absolventi středních škol

  Doba a forma studia:

  Dle rozvrhů vybraných předmětů

  Cena:

  600 Kč za kredit

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky a doložení požadovaného vzdělání - minimálně středoškolské s maturitní zkouškou.

  Uplatnění:

  Úspěšní absolventi předmětu získají osvědčení. V případě pozdějšího studia na Masarykově univerzitě lze kredity a předmět uznat jako absolvované.
  Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

  zjistit víc

 • Skandinávie - společnost a kultura

  Účastníci kurzu si osvojí nejen základy norštiny, ale také  se dozví o geografie a přírodních poměrech Skandinávie, o ochraně klimatu, arktické oblasti, právech a postavení menšin ve skandinávských zemích, imigrační politice v jednotlivých zemích a integrace imigrantů, jazyková situace ve Skandinávii: historické příčiny jazykové a kulturní vzájemnosti. Dialekty a jejich status. Minoritní jazyky, sámština, kulturní střediska, muzea a galerie, turistické cíle a památky UNESCO, Skandinávie a střední Evropa: paralely a kontrasty, Severská rada, evropská integrace, EHS, Norské fondy a jejich význam, literatura a film po roce 1990, výtvarné umění, hudba a architektura, Nobelova cena: laureáti v oblasti literatury Stockholm) a míru (Oslo), výchova ke čtenářství a kulturní management (knihovny, ceny) - nakladatelské instituce a autoři, národní instituty dětské literatury. Přihlášení do kurzu probíhá od 1.5.2023 do 31.8.2023.

  Detailní informace

  Cílová skupina:

  Kurz je určen pro učitele ZŠ a SŠ (zeměpis, literatura, dějepis, základy společenských věd), pro pracovníky v kulturních institucích a všechny zájemce, kteří se zajímají o skandinávské země. Chtějí si osvojit základy norštiny na úrovni A1 a zároveň získat geografický i historicko-kulturní přehled zemí Dánska, Norska a Švédska.

  Doba a forma studia:

  1 semestr| prezenčně i online

  Cena:

  Kurz je bez účastnického poplatku, je financován z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024. 

  Podmínky přijetí:

  Podmínkou přijetí je podání přihlášky do 31.8.2023 a umístí se v kapacitním limitu (max. 20 účastníků).

  Uplatnění:

  Účastníci si  osvojí základy norštiny pro běžné komunikační situace. A zároveň získají historicko-kulturní přehled o skandinávských zemích.

  zjistit víc

Chcete se na něco zeptat? Kontaktujte nás!


telefon: 549 49 3237, 7341
e‑mail:
Bez popisku

Financováno z projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022, realizovaného v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.