Toto je archivní verze webu do r. 2017. Nový web na http://religionistika.phil.muni.cz

Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA)

Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) je pracovištěm Ústavu religionistiky FF MU, které po vzoru zahraničních univerzit poskytuje prostor doktorským studentům a mladým vědcům pro týmovou vědeckou činnost. Sleduje světový trend kognitivního přístupu při studiu kultury s cílem etablovat inovativní výzkumné metody do společenskovědního výzkumu i v České republice. Dvanáctičlenný tým začínajících vědců, především z oborů religionistiky a psychologie, vedou a školí špičkoví zahraniční odborníci s bohatými zkušenostmi s experimentálním výzkumem i prací v terénu.

Pod jejich vedením poskytuje laboratoř mladým výzkumníkům nejkvalitnější teoretické i metodologické know-how i příležitost realizace konkrétních experimentů a výzkumů v terénu. Díky zapojení zahraničních kapacit je navíc pracoviště napojeno na prestižní světové výzkumné instituce a jejich pracovníky, kteří budou klíčovými postavami při pořádání konferencí a workshopů, stejně jako při celkovém fungování laboratoře. Podporou a rozšířením odborných kompetencí, odborné flexibility a výzkumné kreativity mladých vědců vznikne zdravé prostředí pro potřebnou výzkumnou a inovační aktivitu a stabilní základ pro špičkovou vědeckou komunitu v České republice.

Projekt laboratoře experimentálního výzkumu v společenskovědní oblasti je v kontextu českého vědeckého prostředí jedinečný a přináší mnoho nových příležitostí nejen pro výzkumníky samotné, ale i pro celkový dynamický rozvoj společenskovědních oborů a jejich vzájemnou spolupráci. Jeho klíčovým zájmem je synergie – spojený výzkum, snaha o propojení konceptů a témat a navození efektivní spolupráce během interdisciplinárního výzkumu náboženství za účelem zabezpečení kvalitního mezioborového transferu znalostí s důrazem na průběžnou týmovou výzkumnou práci vedenou se společně vypracovanou metodikou.

Laboratoř vznikla jako tříletý projekt financovaný Evropským sociálním fondem a MŠMT ČR v rámci podpory rozvoje lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/2.3.00/20.0048).

Logo OPVK