Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2023/2024

30. 5. 2023 Bakaláři Magistři Doktorandi

Přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2023/2024 naleznete ve vyhledávači stipendií AIA a v podobě souhrnného katalogu
na stránkách AIA.

Slovinsko – letní škola slovinského jazyka

Ministerstvo školství, vědy a sportu Slovinska nabízí 3 stipendia k absolvování dvoutýdenních letních kurzů slovinského jazyka na Univerzitě v Lublani.
Žádosti přijímá: AIA emailem na e-podatelna@dzs.cz
Termín pro podání žádosti: 8. červen 2023
Bližší informace: stručně v přehledu přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách Centra pro slovinštinu jako druhého a cizího jazyka

Itálie, stipendia italské vlády – studijní, výzkumné a jazykové pobyty pro studenty

Italská vláda nabízí stipendia ve výši 900 EUR měsíčně k realizaci několika druhů pobytů:

  • studijní a výzkumné pobyty pro studenty MSP a DSP v délce 6–9 měsíců
  • studijní projekty v rámci doktorátu pod dvojitým vedením v délce 6–9 měsíců
  • vyšší umělecké, hudební a taneční kurzy (AFAM) v délce 6–9 měsíců
  • pokročilé kurzy italského jazyka a kultury v délce 3 měsíce

Žádosti se podávají přes portál Study in Italy
Termín pro podání žádosti: 9. červen 2023 do 14:00
Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně
na stránkách Study in Italy v angličtině a v italštině.

Mexiko – studijní a výzkumné pobyty pro studenty

Ministerstvo zahraničních věcí Mexika nabízí stipendia pro studijní a výzkumné pobyty studentů BSP, MSP a DSP v délce do 10 měsíců.
Bližší informace: stručný přehled nabídky ve vyhledávači AIA, podrobně na stránkách programu a v aktuální brožuře programu na rok 2023.
Žádosti o stipendium přijímá: AIA emailem na e-podatelna@dzs.cz.
Termín pro podání žádostí: 23. červen 2023

Další programy

Stipendia Visegrad Fellowship Program – Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách.
Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad.
Termín pro podání žádostí: leden–červen & srpen–listopad. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu.
Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu

Stipendia ke studiu v Thajsku

Thajské vysoké školy nabízí zahraničním uchazečům stipendia pro pregraduální i postgraduální studium v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech. Seznam škol a oborů, na kterých je možné stipendium v akademickém roce 2023/2024 získat, naleznete v přehledu thajského Ministerstva vyššího školství, vědy, výzkumu a inovace.
Žádosti o stipendium přijímají jednotlivé VŠ, v případě zájmu je nutné kontaktovat koordinátora z příslušné thajské VŠ. Termíny a bližší podmínky pro podání žádostí určují jednotlivé VŠ.

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

Nabídky pro samoplátce

Letní kurzy na University of Cambridge v Británii

University of Cambridge pořádá v rámci Mezinárodního letního programu 1 až 4-týdenní kurzy pro veřejnost nejrůznějšího zaměření. Letošní jubilejní 100. ročník proběhne v termínu
9. července – 5. srpna 2023. V nabídce je zastoupené spektrum témat a oborů, jako obchod a inovace, globální výzvy, historie, literatura, filozofie, výtvarné umění a přírodní vědy. Podrobný přehled kurzů je k dispozi v detailech programu. Kurzy je možno kombinovat. Podmínkou pro přijetí je angličtina na vysokoškolské úrovni. Bližší informace
o podání přihlášky, ceně kurzů, rozvrhu a dalších podrobnostech nabídky naleznete
na stránkách University of Cambridge.

Stáže organizace Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta
a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.