CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies

Co je CEEPUS?

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzitních pracovišť. Zaměřuje se na to, co je pro středoevropský region specifické a přispívá k evropské integraci.

Členské státy: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora.

Pro koho je program určen?

Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Filozofická fakulta je součástí šesti sítí. Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. CEEPUS je určen pro následující kategorie:

 • prezenční studenti bakalářských programů (od ukončeného druhého semestru),
 • prezenční studenti magisterských a doktorských programů,
 • vysokoškolští pedagogové.

Podmínky účasti

  • Občanství členské země CEEPUS.
  • Nelze požádat o stipendium do země vašeho státního občanství.
  • Stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.

Daný program vyžaduje po studentovi MU, aby si po skončení pobytu podal žádost o uznání předmětů/kreditů ze zahraničního pobytu. Více informací najdete tady.

Délka pobytu: liší se podle kategorie, ale většinou 1 až 4 měsíceStipendium může být uděleno i na kratší dobu, lze o něj žádat opakovaně, maximální doba pobytu je však omezena na 10 měsíců. Pedagogové mají povinnost odučit alespoň 6 hodin během 5 pracovních dnů.

Výše stipendia

Stipendium vyplácí cílová země, konkrétní sumu najdete na www.ceepus.info po kliknutí na vlajku dané země.

Důležité termíny

Pro výjezd v rámci sítě:

 • sběr přihlášek do začátku prosince daného kalendářního roku na následující akademický rok
 • požadavky poté odeslány hlavnímu koordinátorovi sítě do Vídně, kde probíhá rozhodovací proces, výsledky obvykle známy během května
 • v případě získání stipendia:
  • do 15. června založení přihlášky na www.ceepus.info pro následující podzimní semestr,
  • do 30. října založení přihlášky na www.ceepus.info pro následující jarní semestr

Přihláška musí být v anglickém jazyce, o postupu jejího vyplnění a termínech, které je třeba dodržet, jsou úspěšní kandidáti vždy informováni e-mailem.

Pro freemovery:

 • uzávěrka přihlášek do 30. listopadu (stipendia jsou freemoverům udělována jen na jarní semestr)
Užitečné odkazy
 • Základní informace na webu CZS: zde
 • Hlavní stránky programu CEEPUS: zde
 • Web Domu zahraniční spolupráce (DZS): zde najdete i kontaktní osoby na naší fakultě

Více informací

Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

telefon: 549 49 5096
e‑mail:

Síť Study of Religions

Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D.

telefon: 549 49 5126
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Síť Language and literature in a Central European context

doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

telefon: 549 49 4324
e‑mail:

Síť Intellectual collaboration in Central and Southeast Europe in modern period

Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D.

telefon: 549 49 8025
e‑mail:

Síť Red de Hispanistas de Europa Central

doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.

telefon: 549 49 1526
e‑mail:

Síť *e-Bologna* - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe

doc. Christophe Gérard L. Cusimano

telefon: 549 49 3547
e‑mail:

Síť FISH (French, Italian, SpanisH) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.