Nový akademický senát zahájil svoji činnost. Knihovna je znovu otevřena. Proděkan Kyloušek se ohlíží za agendou vědy a doktorského studia.

Web fakulty  |  06/2021
6. 6. 2021, 15:37

Fakultní newsletter

Editorial: Zahájení výuky před sto lety i dnes

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti, 

před dvěma lety v těchto dnech vrcholily oslavy stého výročí založení naší alma mater. Přímo na fakultě se konal den absolventů, na který následně navázal velkolepý festival na brněnském výstavišti. Tehdy by nejspíš nikdo nechtěl věřit tomu, že až si budeme v roce 2021 připomínat další významné výročí – sto let od zahájení výuky na filozofické fakultě – bude to v době, kdy budeme i my sami nově zahajovat prezenční výuku po třech semestrech strávených téměř výlučně v online prostoru.

Rozvolnění protiepidemických opatření přišlo na samém konci semestru, a tak prezenční výuku naplno zahájíme až v září. Přesto se můžeme radovat z neformálních osobních setkávání a s nadějí vyhlížet příští semestr, kdy se na fakultu snad již naplno vrátí život a mezilidský kontakt, který dává studiu i výzkumu důležitý rozměr a utváří akademickou obec. 

Přejeme vám všem úspěšné zakončení (doufejme) posledního online semestru během zkouškového období a následně klidné léto, abychom všichni nabrali dostatek sil a mohli se na podzim opět pustit do práce. 

Za Oddělení vnějších vztahů FF MU a redakci fakultního newsletteru 
Jana Horáková, Ondřej Krajtl, Petr Sucháček a Tomáš Weissar

Proběhlo ustavující zasedání nového akademického senátu

Senátorky a senátoři zvolení v podzimních volbách nastoupili konečně do svých funkcí. V čele senátu zůstane doc. Václav Štěpánek, studentskou komoru povede Mgr. Ondřej Varaďa.

 

Knihovna i celý areál znovu otevírají své dveře

S přechodem univerzitního semaforu na zelenou barvu se znovu otevřela také budova ústřední knihovny. Vstup do areálu je možný s ochranou úst a nosu a platným negativním testem či s potvrzením o výjimce z testování.

Hovory s vedením

Na cestě k vyšší prestiži výzkumu se nemůžete zastavit

V dalším z cyklu rozhovorů se současným vedením se za svou agendou ohlíží proděkan Kyloušek.

Nahlédněte do podzemí fakultního areálu

Filozofická fakulta se opět zúčastnila festivalu architektury Open House Brno. Virtuální prohlídka zavedla zájemce do fakultního podzemí, které kromě garáží a knihovních skladů se starými tisky ukrývá také protiatomový kryt z 50. let.

CERPEK otevírá pro vyučující nový semestrální kurz

Vzdělávací program Dílna rozvoje pedagogických kompetencí je nováčkem mezi vzdělávacími programy a představuje elegantní fúzi dvou dřívějších aktivit.

 

Ústav klasických studií zve na letní vzdělávací akce pro děti

Mladší děti se mohou na příměstském táboře vydat s Argonauty do Kolchidy pro zlaté rouno, pro starší budou připraveny zajímavé workshopy z každodenního života v antice.

Co nás čeká v následujících měsících

po 31. 5. – ne 11. 7. 2021

Zkouškové období 

Všechny způsoby ukončení předmětů je možné uskutečňovat distančně i prezenčně. Účast na prezenčních zkouškách je možná za dodržení hygienických pravidel a s negativním testem. Pro distanční zkoušky mohou studenti využít týmové studovny.

po 31. 5. – ne 12. 9. 2021

Podávání žádostí o zápis do podzimního semestru 

Jakmile splníte podmínky pro zápis do podzimní semestru, nezapomeňte o něj v ISu požádat.

po 7. 6. – ne 12. 9. 2021

Státnicové období 

Státní závěrečné zkoušky je možné konat prezenčně i distančně. Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení k SZZ bude vydáváno elektronicky. Studenti o ně požádají nejpozději 5 dní před termínem zkoušky e-mailem studijní referentku.

čt 10. 6. 2021

Webinář: Fenomén flipped classroom a jeho aplikace do výuky 

Rádi byste ve výuce měli více času na procvičování a diskusi? Vyzkoušejte formu výuky nazvanou flipped classroom a nahraďte výkladovou část samostudiem. Kancelář e-learningu CIT FF připravuje interaktivní webinář.

čt 1. – so 31. 7. 2021

Zveřejnění rozvrhu a začátek registrace předmětů pro podzimní semestr 

po 12. – pá 23. 7. 2021

Zápisy do studia 

Přijatí bakalářští i navazující magisterší studenti se letos budou zapisovat distančně. Studijní oddělení připravuje podrobné pokyny.

po 30. 8. – ne 12. 9. 2021

Prodloužené zkouškové období 

po 13. 9. 2021

Zahájení výuky

Další události sledujte v kalendáři akcí na webu. Všechny termíny studijní agendy naleznete v harmonogramu v ISu.

Mohlo by vás zajímat

Grantová agentura ocenila pedagogický výzkum na fakultě  Externí odkaz

Historici umění zmapují přepisování dějin na Kavkazu  Externí odkaz

15 vyzkoušených tipů, jak se učit na testy a zkoušky  Externí odkaz

Od pondělí 24. května dochází ke změně v přístupu k testování  Externí odkaz

Stipendijní programy rektora pomáhají studentům v tíživé situaci  Externí odkaz

Poznámky šéfa studentské komory jsou vidět i ve strategickém záměru MU  Externí odkaz

Science slam prověří vědce dvou univerzit  Externí odkaz

Masarykova univerzita má 21 nových profesorů  Externí odkaz

Inspirujte, vyzývá univerzita své pedagogy  Externí odkaz

Klasická hudba může pomoci epileptikům. Ne ale každá  Externí odkaz

Příští číslo fakultního newsletteru vyjde začátkem července. Příspěvky můžete zasílat na propagace@phil.muni.cz.

Odkaz  Web fakulty Odkaz  Sekce Student Odkaz  Starší newslettery

© 2022
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Discord     Twitter     LinkedIn     Youtube