Pomozte jako dobrovolníci nebo přispějte finančně. Senát vyhlásil harmonogram děkanských voleb. Provoz knihovny a studijního bude přes léto omezen. Vznikl nový web projektové podpory.

Web fakulty  |  07/2021
6. 7. 2021, 22:35

Fakultní newsletter

Společně vždy dokážeme více

Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti,

máte před sebou nové, vlastně již prázdninové vydání fakultního zpravodaje, který informuje o řadě událostí fakultního života uplynulého i nadcházejícího měsíce.

Červencové číslo přináší mimo jiné rozhovor s dalším členem současného vedení fakulty, proděkanem Tomášem Pospíšilem, který má již osmým rokem ve své gesci internacionalizační agendu i některé specifické projekty. Internacionalizace je jednou z priorit rozvoje fakulty, měla by prorůstat většinou hlavních fakultních aktivit a stát se součástí vnitřní kultury fakulty – chceme být prostředím přátelským i pro ty studenty a zaměstnance, jejichž mateřským jazykem není čeština. Rozhovor s postřehy pana proděkana by rozhodně neměl uniknout vaší pozornosti.

Rád bych se však zastavil u události, která se dostala do popředí v minulých dnech. Živelná pohroma na jižní Moravě překvapila všechny, především ale přinesla mimořádně těžké zkoušky řadě místních lidí. Jak už jsem uvedl v dopisech adresovaných všem zaměstnancům a všem studentům, fakulta, stejně jako univerzita, je připravena pomoci postiženým členům naší akademické obce finančně, radou ve studijních a pracovněprávních záležitostech a snad i další kvalifikovanou pomocí. Takovou pomoc jsme schopni poskytnout, případně zprostředkovat prakticky obratem.

S velkou radostí vnímám aktivitu těch členů fakultní obce, kteří pomáhají přímo v postižených oblastech, například prostřednictvím Dobrovolnického centra MU. Studentům fakulta v této souvislosti nabízí možnost zapsat si předmět Dobrovolnictví a získat za dobrovolnickou aktivitu kreditové ohodnocení.

A dovolte mi také ještě připomenout, že Masarykova univerzita pořádá finanční sbírku, na niž můžete přispět.

Společně vždy dokážeme více!

V úctě a s přáním pokud možno klidného léta
Milan Pol, děkan FF MU

Chcete pomáhat?

Stáhněte si do svého telefonu aplikaci MUNI POMÁHÁ a budete mít aktuální přehled o tom, kde a s čím je potřeba pomoci. Každý dobrovolník se počítá!

 

Chcete přispět?

Masarykova univerzita zřídila pro tento účel speciální transparentní účet: 123-3118150227/0100. I drobný dar pomůže!

Zapojte se do letní školy doučování

Dobrovolnické centru MU chce jejím prostřednictvím podpořit žáky 1. stupně ZŠ ze znevýhodněného prostředí, povzbudit je a motivovat je k učení metodou „škola hrou“.

 

Vyberte nápad na dobročinný projekt k podpoře

Studenti filozofické fakulty přihlásili své projekty do soutěže Nápadem to začíná. Prohlédněte si je a rozhodněte, který z nich získá podporu a uskuteční se.

Hovory s vedením

V budoucnu obstojíme jen tehdy, když dokážeme využít zkušenost s online provozem

V dalším z cyklu rozhovorů se současným vedením se za svou agendou ohlíží proděkan Pospíšil.

Slovo předsedy akademického senátu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

již před časem jsem napsal, že činnost akademického senátu je v poslední době svým dělným duchem, slušností a vzájemným respektem příkladem soudržnosti naší fakulty, a tím, že se dokáže otevřeně vyjádřit také k celospolečenskému dění i dokladem toho, že humanitní obory snad neztratily nic na svém kritickém myšlení a stále dokáží upozorňovat na nebezpečné tendence, ohrožující naši společnost a její demokratický vývoj. Doufám, že tak bude senát fungovat i do budoucna.

Jako nejdůležitější úkol v nejbližších měsících před ním stojí organizace volby nového děkana, který by se měl ujmout funkce prvního dubna roku 2022. Ať již se jím stane kdokoli, a již nyní je zřejmé, že se v demokratické diskusi o tento post střetne hned několik kandidátů, je nutné, aby nový senát dokázal být jak konstruktivní opozicí nového vedení, tak podporovatelem takových jeho postojů, které povedou k dalšímu rozvoji naší almae matris a jejího sebevědomého postavení v rámci celé univerzity.

Chtěl bych vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, upozornit na to, že všechna jednání našeho akademického senátu jsou otevřená – zasedání celého senátu i jednotlivých komisí se může zúčastnit každý z členů akademické obce i studentstva, senát a jeho komise jsou také otevřeny jakýmkoli vašim podnětům, a neváhejte se proto na něj se svými problémy obracet.

Pěkně léto vám přeje

Václav Štěpánek
předseda Akademického senátu FF MU

Senát stanovil harmonogram děkanské volby

Sběr kandidatur bude zahájen v listopadu, samotná volba proběhne v lednu. Senát také doporučil k postoupení vědecké radě poslední přeměny oborů na studijní programy.

 

Sledujte novinky ze senátu i na Facebooku

Odebírat můžete příspěvky stránky akademického senátu jako celku nebo zvlášť informace od studentské komory. Nic zásadního vám tak už nikdy neunikne.

Nepromeškejte možnost změny studijního plánu

Zjistili jste, že vedlejší obor pro vás není? Nebo si naopak z jednooboru chcete udělat sdružené studium? Vše z toho je možné po dokončení 1. nebo 2. semestru.

 

Nová fakultní kavárna hledá jméno

Své nápady můžete zasílat do 11. července. Vítězný návrh pak vybere speciální komise. Ze všech návrhů budou vylosovány tři a odměněny. Kavárna zahájí činnost v září.

Končí testování studentů i zaměstnanců

Od čtvrtka 1. července končí v souladu s vládními nařízeními na Masarykově univerzitě povinnost nechat se testovat a vstupovat do budov pouze s platným negativním testem na koronavirus.

Neodsouvejte řešení studijní agendy na poslední chvíli

Je třeba počítat s prodlením, a to zejména první tři týdny v srpnu, kdy bude provoz Studijního oddělení FF MU pozastaven. 

 

Knihovna bude v omezeném provozu otevřena i přes léto

Hlavní budovu můžete navštívit v pondělí, úterý a čtvrtek dopoledne a ve středu odpoledne. Celý týden budou k dispozici týmové studovny.

Přemýšlíte, kam na prázdniny? Jeďte do Telče

Zaměstnanci i studenti Masarykovy univerzity mohou využít nabídky prázdninových pobytů v krásném prostředí Univerzitního centra MU v Telči. V letošní letní sezóně stále zůstává volných několik termínů.

Co nás čeká v následujících měsících

po 31. 5. – ne 11. 7. 2021

Zkouškové období 

Všechny způsoby ukončení předmětů je možné uskutečňovat distančně i prezenčně. Účast na prezenčních zkouškách je možná za dodržení hygienických pravidel bez omezení. Pro distanční zkoušky mohou studenti využít týmové studovny.

po 31. 5. – ne 12. 9. 2021

Podávání žádostí o zápis do podzimního semestru 

Jakmile splníte podmínky pro zápis do podzimní semestru, nezapomeňte o něj v ISu požádat.

po 7. 6. – ne 12. 9. 2021

Státnicové období 

Státní závěrečné zkoušky je možné konat prezenčně i distančně. Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení k SZZ bude vydáváno elektronicky. Studenti o ně požádají nejpozději 5 dní před termínem zkoušky e-mailem studijní referentku.

čt 1. – so 31. 7. 2021

Zveřejnění rozvrhu a začátek registrace předmětů pro podzimní semestr 

po 12. – pá 23. 7. 2021

Zápisy do studia 

Přijatí bakalářští i navazující magisterští studenti se letos budou zapisovat distančně.

po 12. – pá 16. 7. 2021

Letní škola ÚKS: Jak se žilo v antice 

Stále zůstává několik volných míst pro děti od 10 let.

po 16. – pá 20. 8. 2021

Letní kurzy angličtiny Jazykové školy FF MU 

po 30. 8. – ne 12. 9. 2021

Prodloužené zkouškové období 

po 13. 9. 2021

Zahájení výuky

V prvním týdnu bude pro nové studenty připraven tradiční program orientačního týdne.

pá 24. 9. 2021

Noc vědců: letos s tématem Čas 

Další události sledujte v kalendáři akcí na webu. Všechny termíny studijní agendy naleznete v harmonogramu v ISu.

Mohlo by vás zajímat

Marně bychom hledali století, v němž se žádné lidské skupiny nepohybovaly  Externí odkaz

Studenti knihovnictví z MU řídí knihovnu  Externí odkaz

Přečtěte si, kdo získal letošní ceny rektora  Externí odkaz

Spolkovna: Studenti už v ní plánují první akce  Externí odkaz

Rektor a děkani MU: Doporučujeme očkování, důvěřujeme vědě  Externí odkaz

Dobrovolníci z MU pomáhají v Hodoníně i na dalších místech  Externí odkaz

Nakladatelství Munipress je v databázích Scopus a WoS. Posiluje tak vědecký výkon MU  Externí odkaz

Příští číslo fakultního newsletteru vyjde začátkem září. Příspěvky můžete zasílat na propagace@phil.muni.cz.

Odkaz  Web fakulty Odkaz  Sekce Student Odkaz  Starší newslettery

© 2022
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Discord     Twitter     LinkedIn     Youtube