Zahajujeme sérii bilancujících rozhovorů s proděkany. Výdejní okénko půjčuje i knihy z katederních knihoven. Promoce budou opět online.

Web fakulty  |  04/2021
9. 4. 2021, 7:27

Fakultní newsletter

Vedení fakulty čeká poslední rok funkčního období

Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti,

společně s týmem proděkanů vstupujeme do osmého, posledního roku našeho působení ve vedení fakulty. Je to období, kdy napínáme síly ve prospěch dnešních, zcela mimořádných a neočekávaných úkolů. Zároveň si ale uvědomujeme, že je nutné věnovat energii rovněž práci na naplnění cílů, které jsme vytyčili před sedmi, resp. třemi roky.

Myslím, že také nastává čas začít se postupně ohlížet i hodnotit, jak se nám dařilo společně s vámi naplňovat volební program, čím jsme jako fakulta v minulých letech prošli, kde se nacházíme a jaké výzvy před námi stojí. Je čas i bilancovat. V příštích několika vydáních fakultního zpravodaje proto dostanou postupně prostor členové vedení fakulty, aby nabídli svůj pohled na uplynulá léta, současnost a snad i budoucí potřeby fakultního života. Budou to ti, kteří se mnou nejtěsněji spolupracují po celou dobu mého působení ve funkci děkana, ale také ti, kteří v nejužším vedení pracovali jen po jistou dobu.

Tyto příspěvky samozřejmě nebudou tvořit jediný obsah příštích fakultních zpravodajů. Jsem si jist, že se můžete těšit na řadu zajímavých informací, které dokládají, že ani v současné náročné situaci se fakulta nepoddává rezignaci. Ba právě naopak, snaží se v rámci stávajících limitů i nadále co nejlépe naplňovat všechny hlavní funkce jedné ze zakládajících fakult Masarykovy univerzity.

Přeji vám všem co možná nejvíce trpělivosti a optimismu, zdraví fyzického i duševního. Musíme vytrvat!

V úctě
Milan Pol, děkan FF MU

Hovory s vedením

Za každým papírem vidíme příběh člověka

Trojice proděkanů pro studium hodnotí naplnění svých plánů nebo vliv covidové pandemie na přijímací řízení.

Je pro vás současná situace obtížně snesitelná?

Neostýchejte se požádat o pomoc. Nabízíme několik tipů, kde můžete hledat podporu ve složitých životních situacích.

 

O stipendia na podporu komunit žádejte kdykoliv

Jediným omezením zůstává celková částka vyčleněná ze stipendijního fondu a tematické zaměření dle požadavků programu.

Výdejní okénko půjčuje knihy i z některých katederních knihoven

Katederní knihovny jsou sice momentálně uzavřeny, ale knihy s označením Filozofická fakulta – katedry a ústavy lze ve většině případů půjčit nebo naskenovat do e‑prezenčky. Pro domluvu kontaktujte své katederní knihovníky.

 

Promoce budou i tento semestr online

Jako alespoň částečnou náhradu za zrušené promoce chystá vedení fakulty opět slavnostní online setkání absolventů. Akce se uskuteční 26. dubna po skupinách podle počtu zájemců, kteří se mohou od příštího týdne registrovat přes Obchodní centrum MU.

Co nás čeká v následujících měsících

po 1. 3. – pá 28. 5. 2021

Výuka v jarním semestru

čt 1. 4. – po 7. 6. 2021

Podávání přihlášek k SZZ

po 26. 4. 2021

Online slavnost absolventů 

Jako alespoň částečnou náhradu za zrušené promoce chystá vedení fakulty opět slavnostní online setkání absolventů. Zájemci se mohou od příštího týdne registrovat přes Obchodní centrum MU. Úcast na setkání bude zdarma.

pá 30. 4. 2021

Uzávěrka přihlášek do navazujícího magisterského studia 

Další události sledujte v kalendáři akcí na webu. Všechny termíny studijní agendy naleznete v harmonogramu v ISu.

Mohlo by vás zajímat

Vidím české univerzity jako platformu pro vědecký dialog napříč Evropou, říká mladý výzkumník  Externí odkaz

Laureát ceny rektora Schmidt: Cílem není přicházet s převratnými objevy  Externí odkaz

Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou představila výstava v Moravském zemském muzeu  Externí odkaz

Pojďte si s námi povídat, zvou organizátoři podpůrných studentských skupin  Externí odkaz

Ministerstvo školství ocenilo studenty pomáhající při pandemii  Externí odkaz

Špičkové nahrávací studio pro studenty nového programu na FF MU  Externí odkaz

Naučte se vytvářet mnemotechnické pomůcky (nejen) k maturitě  Externí odkaz

Na Den učitelů připomínáme nejlepší pedagogy na MU  Externí odkaz

První písmo u Slovanů objevila studentka  Externí odkaz

Příští číslo fakultního newsletteru vyjde začátkem května. Příspěvky můžete zasílat na propagace@phil.muni.cz.

Odkaz  Web fakulty Odkaz  Sekce Student Odkaz  Starší newslettery

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Discord     Twitter     LinkedIn     Youtube