Jak proběhly, shrnuje proděkan Škyřík. Ohlíží se také za svou agendou jako celkem. Fakulta získala HR Award.

Web fakulty  |  05/2021
9. 5. 2021, 18:39

Fakultní newsletter

Máme za sebou online přijímačky

Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti,

dovolte mi úvodem tohoto newsletteru krátké ohlédnutí za letošním přijímacím řízením, které bylo podstatně ovlivněno současnou epidemiologickou situací. Zatímco minulý rok byla pod tíhou nenadálé krizové situace část přijímacího řízení zrušena, letos proběhly přijímací zkoušky všechny, ovšem v online režimu. Ukázalo se, že realizace přijímacího řízení v online prostředí je zvládnutelná (díky všem, kteří se na ní podíleli!), ale přináší celou řadu problémových situací. Garanti programů museli u oborových zkoušek zvolit vhodnou formu otázek, rozšířili jsme možnosti hodnocení předem zaslaných podkladů, tým ISu a UVT v předstihu otestoval infrastrukturu. Ze strany uchazečů byly nejčastěji připomínkovány čtyři oblasti online testování: podvádění, rušení během testování, sdílení otázek mezi uchazeči a nemožnost se vracet k otázkám u TSP.

Tématu bezpečnosti testů a možnosti nepoctivého jednání ze strany uchazečů jsme se věnovali dlouhodobě. Prioritou při přípravě přijímacích zkoušek bylo dosáhnout jejich co největší regulérnosti, ovšem nikoli za cenu nepřiměřeného narušení osobnostních práv uchazečů a jejich soukromí.

Hromadné testování je vždy spojeno s jistou mírou okolních ruchů, která vyplývá z přítomnosti dalších osob v místnosti (ať již fyzické, nebo ve virtuální místnosti Microsoft Teams). Instrukce pro administrátory však směřovaly k takovému stylu vedení přijímací zkoušky, aby množství rušivých vlivů bylo omezeno na nejnižší nutnou úroveň. 

Sdílení otázek prezentovaných v online prostředí bohužel nelze technickými prostředky zabránit. Využili jsme proto systém pasivních prvků ochrany proti podvádění, které se snaží podvádění co nejvíce znesnadnit. Výsledkem byla téměř nulová pravděpodobnost, že by dva uchazeči měli shodně administrované zadání testu.

Z předběžných analýz výsledků TSP lze již nyní vyvodit, že letošní online forma TSP má obdobné charakteristiky jako prezenční TSP v minulých letech. Tato skutečnost dokládá, že k nepoctivému jednání ze strany uchazečů ve větším měřítku buď nedocházelo, nebo nemělo v globálním pohledu prakticky žádný dopad. Věříme, že se nám společně podařilo dosáhnout i v tomto obtížném období regulérních zkoušek a že jsme díky letošním zkušenostem schopni zvládnout podobné situace i v budoucnu.

Petr Škyřík
proděkan pro přijímací řízení FF MU

Přečtěte si více

Hovory s vedením

Reakreditace zvládla fakulta velmi dobře. Další výzvy ale čekají

Proděkan Škyřík se v rozhovoru ohlíží za sedmi lety svého funkčního období.

Přečtěte si rozhovor

Chystáme workshop k šabloně závěrečné práce

Ve středu 12. května od 14:00 hod. vám ji názorně představíme a poskytneme prostor pro sdílení zkušeností, problémů a dotazů.

Zjistěte více
 

Změň svět kolem sebe k lepšímu, nápadem to začíná

Zapoj se do soutěže o nejlepší dobročinný projekt pořádané FF MU a spolkem Mise naděje. Společně tvůj nápad zrealizujeme!

Zjistěte více

Filozofická fakulta MU usilovně pracuje na zlepšení pracovního prostředí. Potvrzuje to zisk evropské certifikace HR Award

Revizí procházejí fakultní předpisy a personální procesy, vzniká politika genderové rovnosti, rozvíjet se bude také interní komunikace. Cílem je vytvořit transparentní pracovní prostředí atraktivní pro domácí i zahraniční výzkumníky.

Zjistěte více

Vybavili jsme učebny technikou (nejen) pro hybridní výuku

Nové převodníky umožní propojit MS Teams s kamerami na zdech a bezdrátovými mikrofony v katedrách. V některých učebnách lze kamery také otáčet a přibližovat.

Zjistěte více
 

Sledujte na Yammeru seriál článků o užitečných aplikacích pro online výuku

Kancelář e-learningu CIT FF zveřejňuje pravidelně krátké články o vybraných aplikacích, které mohou podpořit online výuku na FF. Přímo ve skupině lze také sdílet zkušenosti.

Zjistěte více

Co nás čeká v následujících měsících

po 1. 3. – pá 28. 5. 2021

Výuka v jarním semestru

čt 1. 4. – po 7. 6. 2021

Podávání přihlášek k SZZ

st 12. 5. 2021

Workshop k šabloně závěrečné práce 

Pracujete nebo se chystáte pracovat s jednotnou šablonou závěrečné práce? Zúčastněte se online workshopu, během nejž vám šablonu představíme, názorně vám ukážeme, jak s ní správně pracovat, a poskytneme prostor pro sdílení zkušeností a dotazů. Workshop bude dostupný také ze záznamu.

pá 28. – ne 30. 5. 2021

Open House Brno 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity se opět zúčastní festivalu architektury Open House Brno. Vzhledem k situaci to letos opět vypadá, že vás budeme moci do rekonstruovaného areálu na ulici Arna Nováka pozvat pouze virtuálně, nicméně budeme vás včas informovat.

po 31. 5. – ne 11. 7. 2021

Zkouškové období

Další události sledujte v kalendáři akcí na webu. Všechny termíny studijní agendy naleznete v harmonogramu v ISu.

Mohlo by vás zajímat

Užití informačních technologií ve vzdělávání má své limity, upozorňuje Libor Juhaňák  Externí odkaz

Nový studijní program spojí studium umění a technologií  Externí odkaz

Den frankofonie bude studentům připomínat knižní dar  Externí odkaz

Zemřel prof. Miroslav Grepl  Externí odkaz

Bronzem oceněnou službu KLIC vymysleli pro učitele studenti z MU  Externí odkaz

Úkoly pro výuku ve virtuální realitě vznikají na MU  Externí odkaz

Držitele prestižních grantů ERC ocenil rektor MU Martin Bareš  Externí odkaz

Konference přiblíží, jak věda přispívá k řešení pandemie koronaviru  Externí odkaz

Stipendijní programy rektora pomáhají studentům v tíživé situaci  Externí odkaz

Masarykova univerzita přešla na žlutý stupeň semaforu  Externí odkaz

Od 10. května mohou na praktickou výuku studenti všech ročníků  Externí odkaz

Příští číslo fakultního newsletteru vyjde začátkem června. Příspěvky můžete zasílat na propagace@phil.muni.cz.

Odkaz  Web fakulty Odkaz  Sekce Student Odkaz  Starší newslettery

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Discord     Twitter     LinkedIn     Youtube