Blíží se volby do akademického senátu. Veškeré akce se uskuteční online.

Web fakulty  |  06/2020
Odesláno 5. 11. 2020, 17:25

Fakultní newsletter

Blíží se volby do akademického senátu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

funkční období akademického senátu naší fakulty se chýlí ke konci, proto mi jako předsedovi dovolte úvodem tohoto newsletteru krátké zamyšlení nad jeho významem.

Akademický senát by měl být vždy platformou kolegiální, byť třeba bouřlivé výměny názorů mezi vedením fakulty, akademickými pracovníky a studenty. Skrze akademický senát lze dosáhnout i prosazení návrhů členů akademické obce, které by jinak jen stěží došly sluchu. Senát také je a měl by do budoucna zůstat pojistkou demokratického rozhodování na fakultě i garantem akademických svobod a fakultní kolegiality, tedy hodnot, které jsou v prostředí honby za bibliometrickými úspěchy, soutěží o přidělené finanční prostředky či sílící nedůvěry k práci akademiků, spojené s mnohdy nedůstojnými kontrolními mechanismy, administrativním tlakem z vedení univerzity i ministerstva a s všeobecným trendem k manažerskému způsobu vedení univerzit, stále méně zřetelné.

Troufám si tvrdit, že činnost akademického senátu byla v posledním volebním období dělným duchem, slušností a vzájemným respektem mezi celkem senátu a vedením fakulty dobrým příkladem toho, že vše výše jmenované může v senátním organismu dobře fungovat. To dokládá i řada usnesení uvedených do praxe (jejich výběr je zveřejněn zde).

Akademický senát by však měl být slyšet, i pokud jde o celospolečenské dění, neboť kde jinde než na filozofické fakultě by mělo být přítomno vytříbené kritické myšlení. Proto si velice cením skutečnosti, že náš senát přijal i tuto výzvu a v situaci, která nemá za poslední desetiletí obdoby a v níž je ohroženo fungování celé společnosti, schválil usnesení, jež poukazovalo i na nevirologické aspekty nouzového stavu a jejich dopad na společnost a upozornilo na to, že ochrana lidského života by měla být v demokratickém státě neoddělitelně spojena s ochranou základních lidských práv a svobod.

Václav Štěpánek
předseda AS FF MU

V senátních volbách se utká 77 kandidátů

Volební komisi podalo své kandidatury celkem 41 akademiků a 36 studentů, což je zhruba třikrát více než při posledních volbách. Programy kandidátů naleznete již nyní jak v příslušné aplikaci v ISu, tak také na fakultním webu.

 

K diskusi s kandidáty vzniklo vlákno v ISu

V Informačním systému MU můžete využít speciální vlákno, kde je možné diskutovat podrobněji o programech jednotlivých kandidátů. Neváhejte své kandidáty případně také kontaktovat osobně, ať máte dostatek informací pro rozhodování.

Volby vyřídíte pohodlně online

Volby do akademického senátu probíhají elektronicky prostřednictvím Informačního systému MU. Nezapomeňte zde tedy v týdnu od 23. do 30. listopadu vybrat své zástupce, kteří budou následující tři roky hájit vaše zájmy v tomto důležitém orgánu akademické samosprávy.

Tradiční podzimní fakultní akce budou online

Týden humanitních věd

Zúčastněte se v týdnu 16.–20. listopadu online přednášek, workshopů či jiných akcí, které se budou tematicky věnovat humanitním vědám v časech krizí a pandemií

 

Noc vědců

Také Noc vědců proběhne 27. listopadu na fakultě online. Chystáme virtuální prohlídku HUME Labu a tři exkluzivní přednášky k letošnímu tématu „Člověk a robot“.

Do onlinu se přesunou i akademické obřady

Jako alespoň částečnou náhradu za zrušené promoce chystá vedení fakulty slavnostní online setkání absolventů. Akce se uskuteční na přelomu listopadu a prosince po skupinách podle počtu zájemců, kteří se mohou do 10. listopadu registrovat přes Obchodní centrum MU. Úcast na setkání bude zdarma.

Částečně budou online videem nahrazeny také imatrikulace nových studentů. Informace obdržíte e-mailem.

Humanitní vědy a média

Tak zní název série úspěšných workshopů na FF MU. Čtvrtý z nich, zaměřený na praktické otázky správy katederních profilů na sociálních sítích, proběhne 11. listopadu. Registrujte se zde. Záznamy minulých setkání jsou dostupné v Medialu.

 

Výdejní okénko knihovny opět v provozu

Knihy objednané přes online katalog si zde můžete vyzvedávat od pondělí do pátku od 10:00 do 15:00 hod. Vracet je pak můžete do biblioboxu. Nezapomeňte také na možnost využití online e-prezenčky.

Co nás čeká v následujících měsících

st 11. 11. 2020

Humanitní vědy a média 

Čtvrtý workshop se zaměří na praktické otázky správy katederních profilů na sociálních sítích. Záznamy starších setkání sledujte v Medialu.

po 16. – pá 20. 11. 2020

Týden humanitních věd 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity se již tradičně připojuje k oslavám Světového dne filozofie UNESCO uspořádáním Týdne humanitních věd. Program se letos tematicky zaměří na úlohu humanitních věd v časech celospolečenských krizí a pandemií. 

pá 27. 11. 2020

Noc vědců 

Tradiční akce představující veřejnosti vědu a výzkum na naší fakultě proběhne letos na celé univerzitě pouze v online podobě. Letošním tématem je „Člověk a robot“. Chystáme k němu tři exkluzivní přednášky s diskusí a virtuální prohlídku HUME Labu.

po 30. 11. – pá 4. 12. 2020

Slavnostní online setkání absolventů 

Jko alespoň částečnou náhradu za zrušené promoce se chystá online setkání absolventů. Akce se uskuteční po skupinách podle počtu zájemců, kteří se mohou do 10. listopadu registrovat přes Obchodní centrum MU. Úcast na setkání bude zdarma.

Další události sledujte v kalendáři akcí na webu.

Mohlo by vás zajímat

V soutěži o Ceny rektora MU se letos nejlépe umístila filozofická fakulta  Externí odkaz

Kam se dívá učitel? Experti z HUME Labu zkoumají vizuální interakci mezi učitelem a žákem  Externí odkaz

Setkání výzkumníků ze tří fakult: nové podněty pro vznik mezioborových týmů  Externí odkaz

Zemřel doc. Zdeněk Smejkal  Externí odkaz

Akademický mistr v paddleboardingu ukazuje, že studium lze skloubit se zaměstnáním i sportem  Externí odkaz

S efektivním využitím dat v humanitních oborech pomůže nový kurz. Představí třeba databázi s korespondencí Leoše Janáčka  Externí odkaz

Na filozofické fakultě se naučíte i freelance podnikání  Externí odkaz

Při práci a studiu dobrovolničí ještě pro Open House Brno  Externí odkaz

Online Science slam představí pětici vědců  Externí odkaz

MUNI spustila svou vlastní e-výpůjčku  Externí odkaz

Příští číslo fakultního newsletteru vyjde začátkem prosince. Příspěvky můžete zasílat na propagace@phil.muni.cz.

Odkaz  Web fakulty Odkaz  Sekce Student Odkaz  Starší newslettery

© 2021
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn     Youtube