Zveme vás na akce Týdne humanitních věd. Zúčastněte se soutěže s hruškovou aférou.

Web fakulty  |  11/2021
11. 11. 2021, 13:29  |  English

Fakultní newsletter

Sběr děkanských kandidatur zahájen

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po krátké přestávce mám opět tu čest k vám promluvit – tentokrát jako předseda volební a mandátové komise. Právě s listopadem totiž této komisi začíná příslovečná „dlouhá směna“, směřující k jednomu z nejvážnějších úkolů, který nám jakožto akademickému senátu přísluší – k volbě děkana FF MU.

Proces související s volbou potrvá od listopadu až do poloviny ledna a o jeho průběhu budete ve všech bodech podrobně informováni. Samotné vyhlášení volby a jejích podmínek proběhlo na zasedání senátu dne 8. listopadu, lhůta pro oficiální podání kandidatury pak uplyne s koncem listopadu. V prosinci se všichni kandidáti se senátem setkají, aby se členy senátu debatovali a prezentovali své programy  – přirozeně zde bude místo i pro akademickou veřejnost. Konečně v lednu dojde k volbě samotné. Děkana volí obě komory akademického senátu současně a pro vítězství je třeba získat prostou většinu hlasů. Termíny debat pro veřejnost, programová prohlášení kandidátů i veškeré další informace naleznete na speciální stránce na webu.

Jako volební a mandátová komise stojíme nyní před náročným úkolem praktické realizace volby, s jehož vědomím jsme však místa v komisi přijímali. V širším smyslu pak stojí před důležitým úkolem i akademický senát jako celek, neboť bude do značné míry rozhodovat o budoucnosti fakulty na další čtyři roky. Jako předseda komise vás chci ubezpečit, že budeme dohlížet na to, aby celý tento proces proběhl v duchu fair play, nestrannosti a rovnosti příležitostí všech kandidátů. Jako senátor pak pevně věřím, že každý z nás bude volit dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že zvítězí ten nejlepší kandidát.

S přáním všeho dobrého

Ondřej Varaďa
předseda Volební a mandátové komise AS FF MU

Týden humanitních věd 2021: Sto let minulých, sto let budoucích

Již tradičně se připojujeme k oslavám Světového dne filozofie UNESCO uspořádáním Týdne humanitních věd. Program akce je přehlídkou širokého spektra výzkumných a vzdělávacích aktivit realizovaných na fakultě a letos se tematicky zaměří na výročí sta let od zahájení výuky. Vyhlédne však také do budoucnosti.

Slavnost ke stému výročí zahájení výuky na fakultě

Děkan FF MU předá pamětní medaile významným osobnostem, jež se zasloužily o rozvoj fakulty, vědy a vzdělanosti.

Slavnost se uskuteční dne 15. listopadu 2021 od 14:00 hod. formou živého vysílání.

Odhalení pamětní desky Arna Nováka

Další pamětní deska na fakultní fasádě bude připomínat významného profesora české literatury a rektora Masarykovy univerzity v době nacistické okupace Československa. 

Akce se uskuteční v návaznosti na předávání pamětních medailí 15. listopadu 2021 od 15:30 hod. na rohu ulic Arna Nováka a Grohovy.

Slavnost Týdne humanitních věd s předáváním cen děkana

Děkan fakulty tradičně ocení vynikající vědecké výkony akademiků i studentů. Zveme vás ke sledování živého přenosu.

 

Lampionový průvod

Pojďme si společně připomenout události 17. listopadu 1939 a 1989, které by neměly být zapomenuty, a rozsviťme opět Brno – od Náměstí Svobody až na Kraví horu.

Hovory s vedením

Pestrá fakulta je jako smíšený les: její údržba stojí víc práce, ale je odolnější

V posledním z cyklu rozhovorů se současným vedením se za uplynulým funkčním obdobím ohlíží děkan Pol.

Hrušková aféra ještě po sto letech: zúčastněte se soutěže

Zahájení výuky na filozofické fakultě před sto lety zdržely mimo jiné hrušky. Jak se to stalo? Přečtěte si o hruškové aféře více, ztvárněte příběh libovolnou uměleckou formou a získejte hodnotné ceny.

 

Ústřední knihovna otevřela Makerspace – prostor pro kreativní tvorbu a vzdělání

K dispozici je 3D tiskárna, šicí stroj, set na virtuální realitu, plotr a plackovač. Po zaškolení je může používat kdokoliv z řad zaměstnanců i studentů.

Erasmus Days na FF MU

Ve dnech 13. a 14. října 2021 proběhly na FF MU dvě akce prezentující možnosti mobilit (nejen) v rámci programu Erasmus+. Nesmutněte, pokud jste se nemohli z jakéhokoliv důvodu zúčastnit – přišli jste sice o možnost ochutnat pravé japonské okonomiyaki, ale aspoň video z online akce a také obě faktické prezentace je možné najít na webu. Erasmus Days se konají každý rok, nenechte si je tedy příště ujít!

Připojte se na konferenci Digitální data perspektivou humanitního vědce

Koná se online v úterý 23. listopadu. Své projekty představí výzkumníci z oblastí jako je divadelní věda, archeologie či datové kurátorství.

 

Digitální humanitní vědy na fakultě představí dvojice nových webů

Jeden je věnován fakultní infrastruktuře Digitalia MUNI ARTS, druhý agreguje informace o probíhajících výzkumech na FF MU.

Jak na Jednotný vizuální styl MU v praxi?

Rektorát MU připravuje workshopy pro začátečníky i pokročilé, na kterých se zájemci seznámí s pravidly JVS a s jejich praktickou aplikací.

 

Výsledky Dotazníkového šetření HR Award pro doktorské studující

Přečtěte si souhrn nejdůležitějších zjištění anonymního průzkumu v analytické zprávě.

Co nás čeká v následujících měsících

po 13. 9. – pá 17. 12. 2021

Výuková část semestru

po 15. – pá 19. 11. 2021

Týden humanitních věd 2021: Sto let minulých, sto let budoucích 

Program akce je přehlídkou širokého spektra výzkumných a vzdělávacích aktivit realizovaných na fakultě a letos se tematicky zaměří na výročí sta let od zahájení výuky na fakultě.

po 15. 11. 2021

Slavnost ke stému výročí zahájení výuky na fakultě a odhalení pamětní desky Arna Nováka 

Slavnost spojení s předáváním pamětních medailí významným osobnostem fakultního života bude vysílána od 14:00 hod. v živém přenosu. Naváže na ni odhalení pamětní desky na rohu ulic Arna Nováka a Grohovy.

út 16. 11. 2021

Slavnost Týdne humanitních věd 2021 

Při Slavnosti ocení děkan fakulty vynikající vědecké výkony akademických pracovníků i studentů. Sledovat ji můžete v živém přenosu.

po 15. – pá 19. 11. 2021

Mečem i štětcem: Týden samurajské kultury 

Cyklus pěti přednášek a besed na téma samurajské kultury, a to jak kultury materiální (japonský meč a jeho příslušenství), tak také duchovní a symbolické (historie, humor, zobrazení samuraje).

st 17. 11. 2021

Prohlídka fakultního areálu a protiatomového krytu 

Navštivte nedávno zrekonstruovaný areál Filozofické fakulty MU na ulici Arna Nováka, v němž se snoubí tradice s moderností. Zcela speciálně vás zavedeme i do protiatomového krytu z 50. let.

st 17. 11. 2021

Lampionový průvod 

Pojďme si společně připomenout události 17. listopadu 1939 a 1989, které by neměly být zapomenuty, a rozsviťme opět Brno – od Náměstí Svobody až na Kraví horu.

st 15. 12. 2021

Debata kandidujících s akademickou obcí 

Na veřejném zasedání Akademického senátu FF MU od 13:00 hod. přednesou kandidující na post děkana/děkanky FF MU svůj program a představí předpokládané proděkany. Následovat bude moderovaná diskuse.

Další události sledujte v kalendáři akcí na webu. Všechny termíny studijní agendy naleznete v harmonogramu v ISu.

Mohlo by vás zajímat

V devatenáctém století vytvářela kolektivní paměť literatura  Externí odkaz

Pivo lidé ochutnávali v areálu fakulty  Externí odkaz

Pomocí geochemie se v půdě snažíme odhalit stopy lidské činnosti  Externí odkaz

Bez nesmyslných frází a nudného drilu: Aplikace učí cizince češtinu prakticky a zábavně  Externí odkaz

Modely pomáhají ukotvit divadlo v čase a prostoru  Externí odkaz

Francouzský velvyslanec potvrdil další spolupráci  Externí odkaz

Vybrat jen sto norských knih do výstavy bylo obtížné  Externí odkaz

Grantová agentura letos ocenila hned dva vědce z MU  Externí odkaz

Vědci z MU zkoumají geny Gregora Johanna Mendela  Externí odkaz

Video: Rektor Martin Bareš k aktuálnímu dění na univerzitě  Externí odkaz

Příští číslo fakultního newsletteru vyjde začátkem prosince. Příspěvky můžete zasílat na propagace@phil.muni.cz.

Odkaz  Web fakulty Odkaz  Sekce Student Odkaz  Starší newslettery

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Discord     Twitter     LinkedIn     Youtube