Orientační týden 2019 pro studenty prvních ročníků

2. 9. 2019

Takzvaný orientační týden je již pravidelně spjat se začátkem podzimního semestru na FF MU. V rámci orientačního týdne se noví studenti mohou seznámit se členy své katedry, obecnými požadavky i specifiky studia oboru. Jeho součástí  je mimo jiné uvedení do Informačního systému MU (IS), nabídka knihovních služeb (Ústřední knihovna FF MU), jazykového vzdělávání (CJV FF MU), zahraničních pobytů (CZS MU) a možností profesního růstu (Kariérní centrum MU). Harmonogram jednotlivých akcí ke stažení a tisku najdete zde.

Celofakultní akce

Knihovna a její svět

 • Využívejte možností knihovny naplno, ať už jde o výpůjčky, práci s elektronickými zdroji či hledání v databázích.
 • Ve společném programu s knihovnou se představí také Centrum jazykového vzdělávání. 
 • Kdy: pondělí, úterý a středa v 8:00–9:00 hod.
 • Kde: čítárna, přízemí budovy D (Arna Nováka 1)
 • Kdy: čtvrtek v 8:00
 • Kde: sraz u červeného pultíku v budově Ústřední knihovny FF MU

Kariérní centrum MUNI

 • Nikdy není brzy myslet na kariéru.
 • Kdy: středa 18. 9. v 13:30 hod.
 • Kde: čítárna, přízemí budovy D (Arna Nováka 1)

Úvod do e-learningu

 • Systém ELF a studium offline i online.
 • Kdy: středa 18. 9. v 16:00 hod. a pátek 20. 9. v 10:00 hod.
 • Kde: učebna B2.33 (Arna Nováka 1)

Úvod do IT

 • Softwarová i hardwarová podpora studia na fakultě.
 • Kdy: úterý 17. 9. a čtvrtek 19. 9. v 15:00–16:00 hod.
 • Kde: posluchárna D22 (Arna Nováka 1)

Oborová setkání

Centrum asijských studií

 • Japanistika: B2.13, pondělí 16. 9. ve 12:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Čínská studia: B2.23, úterý 17. 9. v 16:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019

Historický ústav

Kabinet informačních studií a knihovnictví

 • Informační studia a knihovnictví: B2.13, pátek 20. 9. v 10:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 16. 9. 2019

Katedra anglistiky a amerikanistiky

 • Anglický jazyk a literatura: B2.13, středa 18. 9. v 16:00–17:30 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019

Katedra divadelních studií

 • Teorie a dějiny divadla: G01, čtvrtek 19. 9. v 10:00–11:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019

Katedra filozofie

 • Filozofie: A11, úterý 17. 9. v 14:00–15:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pátek 20. 9. 2019

Psychologický ústav

 • Psychologie: D22, pondělí 16. 9. ve 12:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019

Seminář dějin umění

 • Dějiny umění (Bc.): K31, úterý 17. 9. v 11:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Dějiny umění (NMgr.): K31, úterý 17. 9. ve 13:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019

Seminář estetiky

 • Estetika: B2.24, středa 18. 9. ve 12:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019

Ústav archeologie a muzeologie

 • Archeologie: T227 (Kounicova 67a), středa 18. 9. ve 12:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 16. 9. 2019 (pouze částečně, studenti budou informováni)
 • Klasická archeologie: T227 (Kounicova 67a), středa 18. 9. ve 12:45 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 16. 9. 2019 (pouze částečně, studenti budou informováni)
 • Muzeologie: K33, čtvrtek 19. 9. ve 13:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019

Ústav českého jazyka

 • Český jazyk a literatura: D21, středa 18. 9. v 10:00–11:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Počítačová lingvistika: G13, úterý 17. 9. v 12:00–13:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019 (kurzy vyučované na FF MU), pondělí 16. 9. 2019 (kurzy vyučované na FI MU)
 • Čeština pro cizince: D43, středa 18. 9. v 11:00–13:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019

Ústav evropské etnologie

 • Etnologie: J31, úterý 17. 9. ve 12:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 16. 9. 2019 (kromě předmětů pro 1. ročník Bc. studia, tyto od pondělí 23. 9. 2019)

Ústav filmu a audiovizuální kultury

 • Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (Bc.): C34, pondělí 16. 9. ve 14:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (NMgr.): C34, pondělí 16. 9. v 16:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

 • Německý jazyk a literatura (Bc.): J22, pondělí 16. 9. v 10:00–12:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019 (1. ročník), úterý 17. 9. 2019 (ostatní)
 • Nizozemský jazyk a literatura: K21, pondělí 16. 9. v 12:00–14:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Skandinávská studia: J21, úterý 17. 9. v 14:00–15:30 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019

Ústav hudební vědy

 • Teorie interaktivních médií: N21, středa 18. 9. v 9:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Hudební věda: N41, středa 18. 9. v 9:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Sdružená uměnovědná studia: N51, středa 18. 9. v 9:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Výuka pro kombinované bakalářské studium TIM, HV, SUS a SH bude zahájena už v pátek 20. 9. dle rozvrhu, během dne proběhnou i informační schůzky ke studiu, studenti budou informováni prostřednictvím webu ústavu

Ústav jazykovědy a baltistiky

 • Baltistika: L31, středa 18. 9. v 11:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Obecná jazykověda: C33, úterý 17. 9. ve 14:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019

Ústav klasických studií

 • Latinský jazyk a literatura: A21, úterý 17. 9. ve 14:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Klasický řecký jazyk a literatura: A21, úterý 17. 9. ve 14:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Novořecký jazyk a literatura: A21, úterý 17. 9. ve 14:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: čtvrtek 19. 9. 2019
 • Mediteránní studia: A21, úterý 17. 9. ve 14:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: čtvrtek 19. 9. 2019
 • Dějiny starověku: A21, úterý 17. 9. ve 14:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019

Ústav pedagogických věd

 • Pedagogika: D22, středa 18. 9. v 18:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 16. 9. 2019
 • Sociální pedagogika a poradenství: D22, středa 18. 9. v 18:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 16. 9. 2019

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

 • Pomocné vědy historické: B2.24, pondělí 16. 9. v 10:00–12:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Archivnictví: B2.24, pondělí 16. 9. v 10:00–12:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019

Ústav religionistiky

 • Religionistika: J22, pondělí 16. 9. v 12:00–13:30
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019

Ústav románských jazyků a literatur

 • Francouzský jazyk a literatura: K23, středa 18. 9. ve 12:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 16. 9. 2019
 • Katalánský jazyk a literatura: L33, pondělí 16. 9. v 10:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: úterý 18. 9. 2019 (Seminář 1)
 • Italský jazyk a literatura: G32, čtvrtek 19. 9. v 10:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Portugalský jazyk a literatura: K32, pondělí 16. 9. v 9:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Španělský jazyk a literatura: G24, pondělí 16. 9. ve 12:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Setkání se všemi studenty 1. ročníků ÚRJL: dvůr budovy G, pátek 20. 9. od 10:00 hod.

Ústav slavistiky

 • Jihoslovanská a balkánská studia: A31, úterý 17. 9. v 10:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Ruská studia: A31, úterý 17. 9. v 11:00–12:30 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Ukrajinská studia: D52, úterý 17. 9. ve 12:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019
 • Polská studia: A31, úterý 17. 9. ve 13:00 hod.
 • Zahájení výuky dle rozvrhu: pondělí 23. 9. 2019

Pro orientaci mezi budovami a posluchárnami využijte tuto mapu.

Informace pro studenty vyšších ročníků

O podobě výuky v orientačním týdnu většinou informují jednotliví vyučující mailem.

Mobilní aplikace MUNI buildings

Více článků

Přehled všech článků