Bakalářské studium na Lingnan University v Hongkongu

Máte možnost studovat bakalářské studium na Lingnan University v Hongkongu v programech Arts, Business Administration a Social Sciences (se zahájením studia v září 2020).

4. 12. 2019

Stipendium

Zahraniční studenti mají možnost ucházet se o udělení stipendia pro bakalářské studium – Non-local Student Scholarships (různé typy stipendií – úplná stipendia pokrývající školné i životní náklady, stipendia pokrývající částečně nebo úplně pouze školné). O poskytnutí stipendia je možné žádat opakovaně pro každý akademický rok, pokud žadatel splňuje stanovená kritéria, může mu být stipendium poskytováno po celou dobu studia. Doplňující informace k programu jsme zveřejnili na stránkách Akademické informační agentury (AIA) zde.

Přihláška

Podrobné informace ke studiu a pokyny pro podání on-line přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách univerzity zde.

Deadline

Počáteční kolo přihlašovacího procesu končí 9. prosince 2019. Hlavní kolo pro podávání přihlášek ke studiu má uzávěrku 15. dubna 2020. Výběrové řízení v plném rozsahu organizuje Lingnan University, s případnými dotazy se prosím obracejte přímo na poskytovatele nabídky (UGadm@LN.edu.hk).   

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Rybář
Akademická informační agentura (AIA)
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
Tel.: (+420) 221 850 505
E-mail: pavel.rybar@dzs.cz

Více článků

Přehled všech článků