Stipendia čínské vlády

6. 12. 2019

Čínská vláda stejně jako v minulých letech nabízí českým zájemcům v rámci iniciativy 17+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR počínaje akademickým rokem 2020/2021, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů.

Přihláška

Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu na Odbor mezinárodních vztahů MŠMT. Termín pro odevzdání přihlášek je 13. ledna 2020 do 15 hodin.

POZOR! Uchazeči, kteří obdrží nominaci MŠMT ke studiu v ČLR v akademickém roce 2020/2021 v rámci stipendia na základě bilaterální smlouvy, nejsou vhodnými kandidáty!

Více informací

Podrobné informace o nabízených stipendiích, podmínkách pro žadatele a průběhu výběrového řízení jsme zveřejnili na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA) zde:  

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Rybář
Akademická informační agentura (AIA)
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
Tel.: (+420) 221 850 505
E-mail: pavel.rybar@dzs.cz

Více článků

Přehled všech článků