Vedení fakulty stanovilo podmínky pro změny studijních plánů

21. 1. 2020

Vedení fakulty zveřejnilo nový předpisOpatření FF MU č. 1/2020 O zásadách změn studijních plánů a forem studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, jenž reaguje na proměnu struktury akreditovaných studijních programů uskutečňovaných od akademického roku 2019/2020. V rámci nově členěného studia je nabízena možnost nejen měnit formy studia (z prezenční na kombinovanou a naopak), ale lze také žádat o změny studijních plánů v rámci studijních programů – zejména mezi jednooborovým či sdruženým studijním plánem a specializací nebo jednooborovým a hlavním studijním plánem. V rámci sdruženého studia je možné rovněž požádat o změnu vedlejšího studijního plánu.  Hlavní studijní plán, do jehož programu byl student přijat, ovšem měnit nelze.

Zájemci o změny musejí v rámci aktuálně ukončeného semestru podat písemnou žádost (v budoucnu bude proces elektronický) na Studijní oddělení FF MU, a to nejpozději do 31. ledna 2020.

Veškeré změny jsou podmíněny souhlasem katedry, která zajišťuje program, v němž je změna uskutečňována. Žadatelé o změnu vedlejšího studijního plánu musejí splnit podmínky přijímacího řízení v podobě, v jaké byly stanoveny v rámci tohoto programu. Je možné, že budou v prvním únorovém týdnu pozváni k osobnímu pohovoru, který prověří jejich kompetence pro daný vedlejší plán programu, o jehož změnu žádají. 

Seznam programů, které aktuálně nabízejí změnu studijních plánů

 • Andragogika (navazující magisterské studium)
 • Archeologie (bakalářské studium)
 • Archeologie (navazující magisterské studium)
 • Archivnictví (bakalářské studium)
 • Archivnictví (navazující magisterské studium)
 • Baltistika (bakalářské studium)
 • Český jazyk a literatura (bakalářské studium)
 • Český jazyk a literatura (navazující magisterské studium)
 • Dějiny starověku (bakalářské studium)
 • Dějiny umění (bakalářské studium)
 • Divadelní studia (bakalářské studium)
 • Divadelní studia (navazující magisterské studium)
 • Estetika a kulturní studia (navazující magisterské studium)
 • Estetika (bakalářské studium)
 • Etnologie (bakalářské studium)
 • Etnologie (navazující magisterské studium)
 • Francouzský jazyk a literatura (bakalářské studium)
 • Francouzský jazyk a literatura (navazující magisterské studium)
 • Informační studia a knihovnictví (bakalářské studium)
 • Informační studia a knihovnictví (navazující magisterské studium)
 • Italský jazyk a literatura (bakalářské studium)
 • Italský jazyk a literatura (navazující magisterské studium)
 • Katalánský jazyk a literatura (bakalářské studium)
 • Klasická archeologie (bakalářské studium)
 • Klasický řecký jazyk a literatura (bakalářské studium)
 • Klasický řecký jazyk a literatura (navazující magisterské studium)
 • Latinský jazyk a literatura (bakalářské studium)
 • Latinský jazyk a literatura (navazující magisterské studium)
 • Literatura a mezikulturní komunikace (navazující magisterské studium)
 • Mediteránní studia (bakalářské studium)
 • Mediteránní studia (navazující magisterské studium)
 • Novořecký jazyk a literatura (bakalářské studium)
 • Novořecký jazyk a literatura (navazující magisterské studium)
 • Obecná jazykověda (bakalářské studium)
 • Obecná jazykověda (navazující magisterské studium)
 • Pedagogika (bakalářské studium)
 • Pedagogika (navazující magisterské studium)
 • Počítačová lingvistika (bakalářské studium)
 • Pomocné vědy historické (bakalářské studium)
 • Pomocné vědy historické (navazující magisterské studium)
 • Portugalský jazyk a literatura (bakalářské studium)
 • Religionistika (bakalářské studium)
 • Religionistika (navazující magisterské studium)
 • Sociální pedagogika a poradenství (bakalářské studium)
 • Sociální pedagogika a poradenství (navazující magisterské studium)
 • Španělský jazyk a literatura (bakalářské studium)
 • Španělský jazyk a literatura (navazující magisterské studium)
 • Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (bakalářské studium)
 • Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (navazující magisterské studium)
 • Vietnamistika (bakalářské studium)

Více článků

Přehled všech článků