Stipendia do Mexika: Studijní nebo výzkumné pobyty

V nabídce je 5 stipendijních míst k absolvování studijních a výzkumných pobytů v Mexiku.

8. 7. 2020

Délka pobytu

Délka pobytu je 5 až 10 měsíců (v rozmezí od 1. března do 10. prosince 2021). Přijetí do standardních MSP v délce 2 let nebo do DSP v délce 3 až 4 let a do postdoktorských programů je rovněž možné. 

Kam se mohu hlásit?

Přehled institucí, které může žadatel o stipendium za účelem realizace studijního pobytu oslovit, je uveden zde.

Přihláška

Zájemci doručí do 14. září 2020 do 14 hodin do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) následující dokumenty: (1) Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia, (2) životopis v češtině, (3) motivační dopis v češtině, (4) doklad o vykonaných zkouškách, (5) případně i potvrzení o úrovni znalosti španělského jazyka.

V případě vyššího počtu zájemců proběhne na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy výběrové řízení, na jehož základě budou vybraní uchazeči nominováni ke stipendijnímu pobytu v Mexiku a vyzváni k vyplnění on-line přihlášky. Termín podání on-line přihlášky bude oznámen neprodleně po ukončení přijímání přihlášek. S ohledem na tento termín, který bývá brzy po termínu podání přihlášek doporučujeme včas shromažďovat dokumenty, které se do on-line přihlášky dále vkládají (ve formátu pdf). Bližší informace včetně seznamu těchto dokumentů jsou součástí publikace stipendijní nabídky, kterou naleznete na našich webových stránkách zde.

Upozornění

Současně upozorňujeme, že v současné době není v platnosti Program spolupráce, který by umožňoval proplácení letenek.

Kontaktní osoba

Sabine Borovanská, M. A.
Akademická informační agentura (AIA)
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
Tel.: (+420) 221 850 504
Mob.: (+420) 602 169 135
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

Více článků

Přehled všech článků