Stipendijní místa pro asistentky a asistenty ČJ na saských školách

MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na stipendijní místa pro asistentky/asistenty českého jazyka do škol v Sasku ve školním roce 2021/2022.

11. 1. 2021

Komu je stipendium určeno

O tato místa se mohou ucházet čerství absolventi pedagogických fakult nebo studenti posledního ročníku těchto fakult (v době nástupu již ukončené studium), kteří studovali s dobrými studijními výsledky.

Vítána je aprobace český jazyk – německý jazyk nebo studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ se znalostí německého jazyka (na úrovni B1-B2).

Náplň práce

Asistentky/asistenti pomáhají při výuce češtiny na saských školách, které jsou vesměs v místech poblíž hranic mezi ČR a Německem (gymnázia v Žitavě a okolí, základní školy v Drážďanech, Aue, Ebersbach-Neugersdorfu, Novém Městě Saském, Žitavě a okolí).

Přihláška

Zájemkyně a zájemce posílají na MŠMT vyplněnou přihlášku (odkaz na formulář najdete ve výzvě), životopis a motivační dopis v němčině, ověřené kopie dokladů o vzdělání,  doporučení příslušné katedry/fakulty, na níž uchazeč/uchazečka absolvoval/a své vysokoškolské vzdělávání v německém jazyce, podepsané prohlášení týkající se zpracování osobních údajů (prohlášení najdete na třetí straně přihlašovacího formuláře).

Stipendium

Výše stipendia činí 850 Eur netto měsíčně. Zdravotní a úrazové pojištění spolu s pojištěním odpovědnosti hradí saská strana. Doporučujeme uzavření sociálního pojištění v České republice. Při zprostředkování cenově výhodného ubytování bude nápomocna saská strana, ubytování si asistentky/asistenti hradí z poskytnutého stipendia.

Deadline

Uzávěrka pro přijímání elektronicky i poštou zaslaných přihlášek je 31. března 2021.

Kontaktní osoba

Sabine Borovanská, M. A.
Akademická informační agentura (AIA)   |   Academic Information Agency
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů   |   Bilateral and Multilateral Programmes Unit
Tel.: (+420) 221 850 504
Mob.: (+420) 602 169 135
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.