Stipendia do Polska: prodloužená uzávěrka

Byl prodloužen odevzdání žádostí o stipendium na základě mezinárodních smluv do Polska v kategorii studijní a výzkumné pobyty pro studenty a akademické pracovníky.

19. 2. 2021

Protože v původním vyhlášeném termínu nebyl doručen dostatek žádostí, vyhlašuje se druhé kolo a uzávěrka se prodlužuje do 31. 3. 2021, resp. do naplnění celkové kvóty (počtu stipendijních měsíců), která je na akademický rok 2021/2022 k dispozici, pokud by k němu došlo před tímto datem. Rozhoduje pořadí, v jakém budou dodatečné žádosti doručeny. 

Studenti BSP, MSP a DSP mohou žádat o stipendium do Polska na studijní a výzkumný pobyt v délce 2-10 měsíců. Výše stipendia činí 9 000 Kč měsíčně pro studenty BSP a MSP a 9 500 Kč měsíčně pro doktorandy.

Akademičtí pracovníci mohou žádat o stipendium do Polska na studijní a výzkumný pobyt v délce 1-5 měsíců se stipendijní podporou ve výši 9 500 Kč měsíčně.

Zájemci o tato stipendia odevzdávají vyplněný a potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia spolu s formulářem přihlášky polské agentury NAWA včetně požadovaných příloh v AJ nebo PJ.

Povinné přílohy pro studenty BSP a MSP jsou životopis včetně zdůvodnění výběru přijímající instituce v Polsku, doklad o vykonaných zkouškách, resp. dodatek k diplomu, doporučující dopis, akceptační dopis přijímající instituce. Seznam povinných příloh pro akademické pracovníky a doktorandy zahrnuje plán studijního/výzkumného pobytu včetně zdůvodnění výběru přijímající instituce v Polsku, životopis včetně seznamu publikací, akceptační dopis přijímací instituce, kopie nejvyššího získaného diplomu.

Termín podání žádosti je nově 31. března 2021 do 12 hodin.

Žádost se může doručit dvěma způsoby:

  • poštou, v tomto případě se odevzdá formulář NAWA včetně příloh v AJ nebo PJ ve dvojím vyhotovením (originál + kopie) do kanceláře AIA, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
  • e-mailem ve formátu PDF (v jednom vyhotovením) na adresu e-podatelna@dzs.cz

Kontaktní osoba

Sabine Borovanská, M. A.
Akademická informační agentura (AIA)   |   Academic Information Agency
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů   |   Bilateral and Multilateral Programmes Unit
Tel.: (+420) 221 850 504
Mob.: (+420) 602 169 135
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.