Plánované cvičení po roce prověří požární bezpečnost fakulty

Cvičný požární poplach spustí ve dnech 20.–22. 7. zkoušku protipožárních systémů, signalizace a evakuačního rozhlasu.

19. 7. 2021

Ve dnech 20.–22. 7. 2020 bude (vždy cca od 8:30 hod.) prováděna koordinovaná kontrola požárně bezpečnostních zařízení (EPS – elektrická požární signalizace včetně navazujících protipožárních systémů) v budovách FF MU dle následujícího harmonogramu:

  • 20. 7. budova M (Joštova 13)
  • 21. 7. budovy A, B1 a B2
  • 22. 7. budovy D, E, F a částečně C

V rámci kontroly požárně bezpečnostních zařízení („PBZ“) bude prostřednictvím EPS spuštěn „požární poplach“ s následnou aktivací a kontrolou navazujících protipožárních systémů (uzavření protipožárních rolet v šatnách budovy A, automatické uzavření protipožárních klapek VZT, aktivace odvětrání CHÚC, aktivace světelných majáků atd.) včetně aktivace evakuačního rozhlasu, který bude vyzývat k opuštění předmětných budov (bude zřetelně slyšet i na nádvoří Arna Nováka). Během zkoušky bude omezen i provoz výtahů a částečně bude odpojeno „napájení“ předmětných budov el. energií (budova M bude v rámci zkoušky zařízení „TOTAL STOP“ odpojena od elektrické energie zcela, a to cca na 30 min.).

Při zkoušce se budou v předmětných prostorech pohybovat pracovníci údržby FF MU a v nezbytné míře pracovníci firem provádějící kontrolu navazujících protipožárních systémů (PBZ).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.