Akademický senát se připravuje na nadcházející volby

Schválil také prodloužení akreditace doktorského programu estetiky a záměr jmenovat novým proděkanem pro vědu doc. Pavla Cahu.

7. 11. 2023 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 23. října 2023 Akademický senát FF MU schválil žádost o prodloužení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy Estetika a kulturní studia a Aestethics and Culture Studies, jež byla na minulém zasedání doporučena k přepracování. Došlo k aktualizaci personálních listů a přehledu publikační činnosti garanta a kmenových školitelů.

Schválen byl také záměr děkanky jmenovat k 1. lednu 2024 proděkanem pro výzkum a projektovou činnost doc. Mgr. Pavla Cahu, Ph.D. Dosavadní proděkan pro tuto agendu prof. Spurný ukončí na základě dohody svou činnost ke konci roku.

Na základě žádosti děkanky fakulty a s ohledem na nadcházející volby byla diskutována otázka rovnoměrnějšího zastoupení mužů a žen v senátu. Výsledkem je přijaté usnesení:

AS konstatuje, že jeho složení je genderově nevyvážené, a proto bude iniciovat analýzu příčin tohoto stavu a pokusí se udělat vše pro jeho nápravu v budoucích volbách.

Senátoři a senátorky dále podpořili návrhy děkanky na rozdělení zbylých prostředků z rozpočtové rezervy pro odměnění vynikajících akademiků, na jejichž odměny pracovištím nezbývají peníze. Děkanka vypracuje návrh kritérií pro udělování odměn.

V kontextu blížících se voleb do senátu (mandát současného senátu vyprší v květnu 2024) bylo obnoveno složení volební komise tak, aby v ní nebyl nikdo, kdo sám hodlá ve volbách kandidovat. Nově bude tedy komise pracovat ve složení:

  • doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
  • Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
  • Mgr. Martin Březina
  • Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar
  • Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil

Do příštího zasedání komise připraví harmonogram voleb, sběru kandidatur a jeho propagace.

Následovala diskuse o událostech uspořádaných v rámci výstražné stávky iniciativy Hodina pravdy.

V závěru senát vyslovil podporu otevřenému dopisu prezidentovi a Vládě České republiky ohledně manželství pro všechny. 

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští zasedání senátu proběhne 20. listopadu 2023.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.