Akademický senát ukončil své funkční období

Na závěrečném zasedání proběhla diskuse o odměňování senátorek a senátorů nebo o podpoře ekologického cestování.

27. 5. 2024 Tomáš Weissar

Na svém zasedáním dne 20. května 2024 Akademický senát FF MU vyjádřil podporu prodloužení oprávnění uskutečňovat navazující magisterský studijní program Zvukový design a multimediální technologie.

Následně byla po několikaletech znovu otevřena diskuse o možnosti symbolického ohodnocení práce senátorek a senátorů. Předkladatelka argumentovala časovou náročností práce a asymetrií oproti celouniverzitnímu akademickému senátu, jehož členové jsou odměňováni. Diskuze reflektovala různé názory, od úplného odmítnutí finančního ohodnocení s poukazem na skutečnost, že se nejedná o práci, nýbrž o výkon akademických svobodm, až po návrhy na jiné formy bonifikace. Nakonec byl těsnou většinou návrh na finanční ohodnocení zamítnut.

Senát se také zabýval aktuálními aktivitami iniciativy Hodina pravdy, která upozorňuje na podfinancování vysokého školství. Byly představeny teze akce, senát vyjádřil podporu plánovanému protestu a vyzval akademickou obec k účasti:

AS FF MU vyjadřuje podporu iniciativě Hodina pravdy a připravované akci s názvem „Kolaps systému“, a to včetně formulovaných tezí, dále vyzývá členy akademické obce FF MU k účasti na protestu 3. června 2024 v Praze.

V závěru se diskutovalo o možnostech podpory ekologicky šetrného cestování zaměstnanců, např. ve formě slev na vlakovou dopravu. Senát požádal vedení, aby se zamyslelo nad způsoby, jak by bylo možné tento záměr realizovat v rámci zaměstnaneckých benefitů.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Tímto zasedáním Akademický senát FF MU ve stávajícím složení zakončil své funkční období. Mandáty senátorek a senátorů skončily k půlnoci 22. května, nyní již započalo funkční období senátu v novém složení vzešlém z nedávných voleb. Ustavující zasedání nového senátu, na němž bude zvoleno předsednictvo a budou obsazeny senátní komise, se uskuteční 17. června 2024. 

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.