ALL RIGHTS RESERVED !
 

· OSOBNOSTI ·

Bohuš Záhorský, herec avantgardních scén

Zpracovala: Irena Homolová

Bohuš Záhorský, vlastním jménem Bohuslav Záhorský, se narodil 5.2.1906 v Praze a zemřel 22. 9.1980 tamtéž. Ačkoliv byl přeš třicet sezón členem Národního divadla (1946-1977), byly jeho divadelní začátky i následující léta spjata s divadelní avantgardou. Snad i proto, že prošel téměř všemi studii, divadly i divadélky, která v té době v Praze a v Brně vznikla, a měl možnost vyzkoušet si mnohostrannou hereckou a divadelní práci, stal se v období své tvůrčí zralosti jedním z největších herců své doby.

S divadlem se Bohuš Záhorský dostal více do kontaktu ve svých 17 letech, kdy přešel z reálky na dramatické oddělení pražské konzervatoře. Ve dvacátých letech 20.století se však z řad nadanějších a osobnostně zralejších studentů už vůči konzervatoři vymezovala ostrá kritika. Ta se týkala především překonaných hereckých metod a osnov, které neakcentovaly požadavky moderního divadla. Na protest proti této situaci vystupovali studenti pod pseudonymem v různých pražských divadelních sálech, kde mohli hrát divadlo po svém. Záhorský hrál v těchto představeních v režii Jiřího Frejky a Miroslava Jareše pod pseudonymem Bóža Horský (1924-25). Poté přerušil studium na konzervatoři a nastoupil v divadle Rokoko, které ale téhož roku zaniklo, a tak našel Záhorský na čas útočiště v divadelní společnosti manželů Steimarových. Vyzkoušel si tak práci kočujícího herce.

Na podzim roku 1926 se stal členem Uměleckého studia. To založil, po zániku Českého studia a Sečestealu, režisér Vladimír Gamza, jako studio hledající po vzoru studií MCHATu nové vyjadřovací postupy . Část souboru tvořili Gamzovi dřívější spolupracovníci a druhá část byli posluchači pražské konzervatoře, tedy Záhorského spolužáci - Světla Svozilová, Ladislav Boháč, Václav Trégl. Studio mělo charakter komuny, kde všichni museli dělat, co bylo zapotřebí a také se všichni členové mohli ucházet o režii nebo navrhovat repertoár. Etický přístup k divadelní práci manifestoval Gamza i výběrem literárně náročných textů, z nichž vyloučil vše nahodilé a improvizované. Působiště nalezli v Umělecké besedě, kde se usídlilo také Osvobozené divadlo, které mu silně konkurovalo. V jediné sezóně trvaní Uměleckého studia vytvořil Záhorský charakterní role v komickém překreslení, kritika zmiňuje zejména postavu Kočkareva z Gogolovy Ženitby .

Roku 1927 odešel Záhorský za Jiřím Frejkou, který po rozštěpení Osvobozeného divadla vedl divadlo DADA, později Moderní studio, hledající inspiraci v comedii dell arte. Když Záhorský přešel do souboru, byl hlavní vůdčí osobností E.F.Burian, všestranný umělec, jehož přítomnost v divadle byla stěžejní. Zde vystupoval Záhorský vzhledem ke svému hudebnímu handicapu (nechtěl nebo neuměl zpívat) pouze v jednotlivých číslech a skečích, ve stěžejních rolích se začal objevovat až v nastudováních větších dramatických celků. Vytvořil zde v Sofoklově Oidipovi Teirestia, ve frašce Hanse Sachse O muži ,který vysedával telata ,postavu kazatele. V Moderním studiu měl Záhorský pevné postavení. Kritika na jeho výkonech oceňovala … kulturu slova, čistotu projevu, temperament a schopnost podřídit se řádu představení .(1) V této etapě byl zároveň členem Burianova voice – bandu . Zásluhou E.F. Buriana získal v roce 1929 angažmá v Zemském divadle v Brně. Studio, kam Záhorský za Burianem odešel, mělo podobný charakter jako pražské avantgardní scény, ale organizačním připojením k zemskému divadlu ztrácelo svoji nezávislost. Kritika se příliš o jednotlivých hereckých kreacích nezmiňovala, hlavní rozruch a roztrpčení způsobila Burianova režie. Brněnská éra Záhorského trvala až do roku 1931. Po sloučení Studia s brněnskou činohrou účinkoval v některých významných Honzlových brněnských režiíích. Ve Vančurově Učiteli a žáku (Strýc), v Klicperově Hadriánu z Římsů (Soběbor), Romainově Donogoo Tonce (různé epizody) či Cocteauově Orfeovi (Heurtebise).

Po dvou sezónách v Brně se Bohuš Záhorský vrátil společně s Jindřichem Honzlem do Prahy a stal se členem Osvobozeného divadla . V roce 1931 mělo už Osvobozené divadlo své pevné místo na divadelní scéně a umělecký kánon, jemuž se přizpůsobovali režiséři i soubor. V Osvobozeném divadle byl objeven Záhorského vynikající talent pro satiru . Pronikavou studií povahových vlastností ,které bezvýznamnému úředníkovi pomohou vyšvihnout se do pozice diktátora , byla postava Carriery ze hry Voskovce a Wericha Osel a stín . (1933).Podobnou věrohodnost měly i role fašisty Dexlera z  Rubu a líce (1936) nebo starosty z  Těžké Barbory (1937), v nichž bylo bohatství ze života odpozorovaných detailů v neobyčejně pádný satirický obraz.

Práce v Osvobozeném divadle, která trvala s krátkým přerušením sedm let, pro Záhorského skončila v době okupace. Jeho herectví spočívalo hlavně v divadelní práci, nemohl spoléhat na filmové příležitosti, jako kolegové Trégl a Filipovský, jejichž komika byla filmově výraznější. Válečná léta tedy herce doslova zahnala pod jeho úroveň, když vystupoval v komických skečích Snížkova Rozmarného zrcadla . Své uplatnění našel v období okupace v Nezávislém divadle, kde využil svých zkušeností s Honzlovým poetickým divadlem i jako režisér a inscenoval zde Mahenovu Uličku odvahy (1942). V poslední etapě se divadlo zásluhou Karla Palouše a Jana Škody transformovalo v realisticky orientované divadlo a po květnu 1945 vneslo tento termín i do svého názvu. Krátce nato se stal Bohuš Záhorský členem Národního divadla v Praze.

Herce Bohuše Záhorského znám pouze z filmového plátna, proto jsem při tvorbě tohoto referátu použila publikaci Zdeňka Digrina Bohuš Záhorský a publikaci Františka Černého Měnivá tvář divadla aneb Dvě století s pražskými herci . Nedá se přehlédnout, že Bohuš Záhorský byl ve filmu, ale i na divadle hercem malých rolí. Hrál dělníky, řidiče, úředníky, policisty ale i muže na odvrácené straně zákona. Osobně mi v mysli utkvěl jako představitel „dědečků a dědků”, ať již v Krejčíkově filmu Ves v pohraničí(1948), nebo pohádkový dědeček ze Třech přání (1958), který má nejvděčnější Záhorského typ už v titulu Náš dědek Josef (1976).

ALL RIGHTS RESERVED !