ALL RIGHTS RESERVED !
 

· CHRONOLOGIE ·

Adolf Hoffmeister

Zpracovala: Kateřina Boukalová

* 15.8.1902 Praha
† 24.7.1973 Říčky

Adolf Hoffmeister byl všestrannou osobností meziválečné umělecké avantgardy. Vystudoval práva a do konce 30. let působil jako advokát. Jinak to byl výtvarník – karikaturista, prozaik, básník, dramatik, novinář , autor cestopisných reportáží, překladatel a pedagog (VŠUP). V roce 1920 založil společně s Karlem Teigem a Jaroslavem Seifertem umělecký spolek Devětsil. Od roku 1927 spolupracoval s Osvobozeným divadlem. Nejprve kreslil plakáty a připravoval programy, posléze napsal i několik divadelních her.

25. května 1927 uvedlo Osvobozené divadlo, v rámci koncepce poetismu, Hoffmeistrovy hry Park a Nevěsta, které režíroval tehdejší umělecký šéf OD Jindřich Honzl.

Park je taneční hra, někdy nazývaná baletem, odehrávající se v parku uprostřed velkoměsta. Výpravu si dělal Hoffmeister sám.

Osoby: ONA ( Hrála ji Mira Holzbachová, která měla na starosti i choreografii celého představení. )

PRVNÍ SEBEVRAH
DRUHÝ SEBEVRAH
PRVNÍ LUCERNA
DRUHÁ LUCERNA
VODOTRYSK
ČERNÝ STROM
ZELENÝ STROM
STROMY

Popis scény: Je noc. Tančí stromy a tančí stříbrný vodotrysk. Dvě lucerny s měsícem uvnitř stojí uprostřed scény. Zprava i z leva vejde sebevrah. Oba mají veliké pistole.

Hlavní dvě postavy se chtějí zasebevraždit a jejich důvodem je ONA. Během toho, co ji opěvují, ONA mezi nimi tančí. Sebevrazi vedou rozhovor na způsob absurdního divadla, jestli se zastřelit či ne a jaký to bude mít smysl. Vše končí asi takto:

OBA: Rána vystřízliví. Zahoďte revolvery, odzbrojení je moderní. Pro ženy lze žít a ne umírat, jim je to také milejší.
PRVNÍ: Co zbývá sebevrahům?
DRUHÝ: Tančit.
OBA: Smím prosit?

(Všichni tři tančí spolu, pak tančí i stromy a vodotrysk. Hraje veselý džez. Vodotrysk hvízdá na píšťalu a skáče až vysoko k obloze. Balet končí políbením rukou. Opona dolů. Vodotrysk se opije koňakem.)

Vše se odehrává přibližně na čtyřech stránkách a jde o velmi groteskní zesměšňování a polehčování lásky a smrti.

Nevěsta je americká veselohra o 3 jednáních. Výprava, scéna i kostýmy byly opět dílem Adolfa Hoffmeistra. Tomu nasvědčují i technické poznámky, které jsou v textu napsány.

„Kavárenské stolky jsou na celém světě stejné. Okna mrakodrapů se podobají písmenám v sloupcích novin. Dveře, které vedou k nemocnému, jsou bílé a niklové. Je na nich světelný červený kříž. Číšníci velkých hotelů jsou samá korektnost v náprsence.”

Nevěsta je lyrická komedie zesměšňující obchodem ovládané lidské vztahy a malá úvaha nad hodnotou peněz.

Hlavními postavami jsou Harry White a Anny Black. Harry dostane dědictví pouze v případě, že se v den smrti svého bohatého strýce do půlnoci ožení, a to s pannou. Uchazeček o Harryho ruku je mnoho, ale těm jde především o ty peníze a ani jedna z nich již není panna. Ta je na světě jen jedna, kterou musí dohazovač Denby nalézt a přivézt. Harrymu však na penězích nezáleží, chtěl by se oženit s Anny, kterou náhodně potkal v kavárně. Ta je již však zasnoubena a někde v nenávratnu. Čas ubíhá a půl hodiny před půlnocí přináší Denby voskovou panu, aby se s ní Harry dal oddat. S tím však nesouhlasí notář, ale Denby je neodbytný a pastor již začíná s obřadem. Na poslední chvíli však Harry zjistí, že Anny sedí i se svým snoubencem v hledišti divadla a právě ona je tou poslední pannou. Nastává happy end a svět tak přichází o svou poslední pannu.

Hra je groteskní směsicí různých scének, které mají revuální charakter. Na jevišti se odehrává vše najednou. Do probíhajícího děje vnikají postavy, které s aktuálním dialogem přímo nesouvisí:

KAMELOT: Bankéř White umírá. Nejbohatší člověk světa na odchodu.
HARRY: Strejda umírá.
SBOR: - umírá!

( Paní s kočárkem se srazí s ošetřovatelkou, která vyšla z bílých dveří )

PANÍ: Jak je?
OŠETŘOVATELKA: Včera o páté prohlásili lékaři, že bankéř White vydrží nejvýše čtyřiadvacet hodin.

( Lékař a ošetřovatelka se znají )

HARRY: Haló, číšníku!
ČÍŠNÍK: Prosím.
HARRY: Kolik je hodin?
ČÍŠNÍK: Čtyři, prosím.
HARRY: Podívejte se, strýček mi umírá.

( lékař políbí ošetřovatelku )

ČÍŠNÍK: Ano prosím, to je známé.
KAMELOT: Čtvrté zvláštní vydání!
HARRY: Co známé? Dovídám se to právě teď. Je to smutné. Chudák.

Text působí velmi melodicky, v některých pasážích skoro jako Ježkova píseň. Hoffmeister používá zvláštní výrazy a amerikanismy: „Dostala jsem uppercut z leva a byla jsem na půl hodiny grogy.” Vyskytují se zde tance, zpěvy, cirkusová čísla, počty, amplióny, zkrátka všechny rysy klasické avantgardní hry.

ALL RIGHTS RESERVED !