ODDĚLENÍ TEORIE INTERAKTIVNÍCH MÉDIÍ

Od školního roku 2006/07 je obor teorie interaktivních médií (TIM) přesunut na Ústav hudební vědy.

Posluchači TIM najdou informace týkající se jejich studia na stránkách Ústavu hudební vědy (dole) <http://www.phil.muni.cz/music/index.php> V případě potřeby kontaktujte pí. sekretářku Jitku Leflíkovou <leflik@phil.muni.cz>.

 

..........................................................................................................................................................................................

Arne Nováka 1, 602 00 BRNO, Czech Republic
tel: +420-54949 4056, fax:+ 420-54949 5328, email: zklus@phil.muni.cz