Us-them-me : the search for identity in Canadian literature and film = Nous-eux-moi : la quete de l'identité dans la littérature et le cinéma canadiens

Logo poskytovatele
Název česky My, oni, já : hledání identity v kanadské literatuře a filmu
Autoři

KYLOUŠEK Petr KOLINSKÁ Klára PRAJZNEROVÁ Kateřina POSPÍŠIL Tomáš VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ Eva HORÁK Petr

Rok publikování 2009
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kniha mapuje problematiky vztahu mezi jednotlivými typy jazykových, etnickokulturních, sociálních a individuálních identit: obraz sebe a druhého, identity a alterity, integrace a exkluze, hybridizace a mísení hodnot ve francouzskokanadské literatuře, anglokanadské literatuře a kanadském filmu. Východiskem analýza vzájemně křížených pohledů: hlediska anglokanadského, francouzsko-kanadského, hlediska původních obyvatel, imigrantů. Na kulturní literární dění je nahlíženo prismatem kulturních identitárních vzorců, od konceptualizovaných a teoreticky podložených diskurzů po nekonceptualizované postoje; je přihlíženo ke strukturaci a dynamice hodnotového pole, na faktory integrační a separační. Oblast literatury je vsazena do širšího mimoliterárního kontextu: na jedné straně je problematika identity, alterity, universalismu a multikulturalismu situována do obecného filozoficko historického rámce; na druhé straně je přihlédnuto ke kulturní oblasti, kde se jazyková bariéra oslabuje a vytváří předpoklady k jednotícímu přístupu, a to ve vizuálním umění, ve filmu. Takový přístup dovolí zmapovat dialektiku kulturní jednoty a mnohosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.