Dyje - Thaya - Dinja: pomístní jména v pohraničí

Autoři

BOHÁČOVÁ Michaela

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Referát seznamuje s projektem výzkumu zeměpisných jmen (zejména pomístních) v pohraničních oblastech jižní a severní Moravy, které byly po 2. sv. válce zasaženy procesem odsunu německého obyvatelstva a nově dosídleny. Představeny jsou základní cíle projektu výzkumu anoikonym v pohraničí a jeho dosavadní výsledky z vybraných lokalit jihomoravského pohraničí.
Související projekty: