The Religio-Political Change in the Reign of Augustus: The Disappearance of Public Prodigies

Název česky Nábožensko-politická změna v období vlády císaře Augusta: Vymizení veřejných prodigií
Autoři

CHALUPA Aleš

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Graeco-Latina Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova public prodigies; expiation; Roman priestly collegia; disappearance of prodigies; omina imperii
Přiložené soubory
Popis Studie prozkoumává okolností, které vedly k opuštění římské republikánské praxe veřejného usmiřování prodigií, neblahých věštných znamení, v období pozdní republiky a na počátku principátu. Po krátkém nástinu samotné praxe usmiřování prodigií jsou podrobněji pojednány jednotlivé teorie, s pomocí kterých byl zánik této praxe vysvětlován v předchozím bádání. Mnohé z těchto teorií jsou pak odmítnuty jako nepřesvědčivých nebo neúplné (např. vysvětlení operující s všeobecným úpadkem náboženství v období pozdní republiky, filosofickou kritikou náboženských praktik, využíváním prodigií v politickém boji a sebepropagaci významných členů republikánské nobility, poklesem významu prodigií po politickém sjednocení Itálie atd.). V závěru autor formuluje alternativní vysvětlení zániku praxe usmiřování veřejných prodigií: celý systém ohlašování a usmiřování prodigií byl natolik úzce spojen hodnotami republikánských politických a náboženských elit a tvořil natolik důležitý prvek při formování národní identity Římanů, že po ustavení principátu ztratil svůj smysl, neboť tyto hodnoty a tato role byly od této doby spojovány převážně s postavou císaře a jeho rodiny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.