Krajinou zkušenostně reflektivního učení

Autoři

MOON Jennifer Ann DIVIŠ Michal KOLÁŘ Jan DOČEKAL Vít VALENTA Josef KASÍKOVÁ Hana HORKÁ Hana RODRIGUEZOVÁ Veronika BRÜCKNEROVÁ Karla DUBEC Michal

Rok publikování 2013
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Zkušenostně reflektivní učení je výchovně vzdělávacím konceptem, jenž má v pedagogické historii zapuštěny velmi hluboké a silné kořeny, a již od třicátých let minulého století je spojen s poměrně extenzivním rozvojem napříč mnoha vědními disciplínami. Zcela obecně jej lze vymezit jako takový proces učení, v němž se lidé individuálně nebo ve spolupráci s ostatními pokoušejí prostřednictvím cílené reflexe a ověřování či transformace zažitého objevit nové možnosti, které nemusejí být zřejmé z běžné zkušenosti. Takto nově získaným informací přiřazují osobní význam s individuálním dopadem na jejich bezprostřední životní realitu a jejich fungování v ní. Předkládaná publikace prohlubuje dosavadní poznání tohoto pozoruhodného edukačního konceptu. Neklade si přitom ambici vytvořit přesnou a podrobnou mapu "krajiny" zkušenostně reflektivního učení. Jejím cílem je spíše zaostřit pozornost na aktuální dění, jež se v této velmi živelné oblasti na několika různých úrovních a v rámci poměrně rozmanitých témat odehrává.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.